Kruimelpad

De economische situatie van de EU

Het economisch beleid van de EU is gericht op gestage groei en meer banen. Het zoekt naar oplossingen voor problemen op korte en middellange termijn, bijvoorbeeld met de overheidsfinanciën, het macro-economisch evenwicht of het concurrentievermogen. Daarnaast pakt het de langetermijneffecten van de vergrijzing en de mondialisering aan.

Het Europees Semester 2016 is in november van vorig jaar van start gegaan met de jaarlijkse groeianalyse. De Commissie bleef bij haar oordeel over de economische en sociale prioriteiten van de jaarlijkse groeianalyse voor 2015. De prioriteiten voor 2016 zijn een bijstelling van die prioriteiten, rekening houdend met de geboekte vooruitgang en de nieuwe uitdagingen: het aanzwengelen van de investeringen, verdere structurele hervormingen en een verantwoord begrotingsbeleid.

De eurozone en de landspecifieke aanbevelingen 2016

Om de gemeenschappelijke problemen in de eurozone samen met de specifieke uitdagingen van elk euroland apart binnen de cyclus van het Europees Semester aan te pakken, heeft de Europese Commissie samen met de jaarlijkse groeianalyse voor 2016 een aanbeveling gepubliceerd voor het economisch beleid van de eurozone als geheel. Voorheen werd zo'n aanbeveling altijd achteraf uitgebracht. De aanbeveling voor de eurozone gaat over hoe de eurozone optimaal kan werken en welke concrete maatregelen wenselijk zijn.

In 2016 heeft de Commissie voor elk land een analyseverslag over het economisch beleid van dat land opgesteld. De verslagen zijn in een mededelingpdf Bekijk deze link in een andere taal  samengevat en bevatten ook een grondige analyse van hun macro-economische onevenwichtigheden. Daarnaast heeft de Commissie onderzocht in hoeverre de landen gevolg hebben gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen van 2015.

Als volgende stap en nog voor de zomer publiceert de Commissie de landspecifieke aanbevelingen voor elk EU-land voor 2016.

Meer informatie:

 

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter