Kruimelpad

De economische situatie van de EU

Het economisch beleid van de EU is gericht op gestage groei en meer banen. Het zoekt naar oplossingen voor zowel korte- en middellangetermijnproblemen – onder meer op het gebied van de overheidsfinanciën, het macro-economisch evenwicht en het concurrentievermogen – als de langetermijneffecten van bijvoorbeeld de vergrijzing en de mondialisering.

Het Europees Semester 2015 is in november van vorig jaar van start gegaan met de jaarlijkse groeianalyse. Daarin werd de nieuwe, drieledige werkgelegenheids- en groeistratie uiteengezet: meer investeren, structurele hervormingen en begrotingssanering om te groei te stimuleren.

Op basis van deze prioriteiten heeft de Commissie voor elk land een ananlyseverslag over het economisch beleid van dat land opgesteld. De verslagen zijn in een mededeling samengevat. Voor 16 landen bevatten de verslagen ook een grondige analyse van hun macro-economische onevenwichtigheden.

Landverslagen verschenen op 26 februari 2015.

Meer informatie:

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter