Kruimelpad

De economische situatie van de EU

De vooruitzichten voor de individuele economieën, de eurozone en de EU worden bepaald aan de hand van periodieke macro-economische prognoses en analyses van de overheidsfinanciën, de stand van de convergentie en de financiële markten van de EU.

Het economisch beleid van de EU is gericht op een gestage groei en meer banen. Naast economische stabiliteit op korte termijn en groeipotentieel op middellange termijn, speelt het ook in op langetermijnverschijnselen zoals vergrijzing en globalisering.

Zowel op nationaal als Europees niveau wordt een economisch beleid ontwikkeld en gevoerd. Economisch beleid is in de eerste plaats een nationale verantwoordelijkheid, al schrijft het Verdrag voor dat het "als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang" moet worden beschouwd en door de Raad moet worden gecoördineerd. Een aantal lidstaten hebben hun economieën nog meer geïntegreerd door de gemeenschappelijke munt in te voeren, die nu door meer dan de helft van de EU-burgers wordt gebruikt.

Aan de hand van diverse verslagen volgt DG ECFIN namens de Commissie de economische ontwikkelingen in alle lidstaten en in de EU met het oog op de coördinatie van het economisch beleid. Daarbij wordt onder meer nagegaan of het economisch beleid strookt met de routekaart voor groei en banen uit het zogeheten "pakket geïntegreerde richtsnoeren".

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter