Kruimelpad

De economische situatie van de EU

Het economisch beleid van de EU is gericht op gestage groei en meer banen. Het zoekt naar oplossingen voor problemen op korte en middellange termijn met bijvoorbeeld de overheidsfinanciën, het macro-economisch evenwicht en het concurrentievermogen. Daarnaast pakt het de langetermijneffecten van de vergrijzing en de mondialisering aan.

Het Europees Semester 2015 is in november van vorig jaar van start gegaan met de jaarlijkse groeianalyse. Daarin werd de nieuwe, drieledige werkgelegenheids- en groeistrategie uiteengezet: meer investeren, structurele hervormingen en begrotingssanering om de groei te stimuleren.

Landspecifieke aanbevelingen

In mei 2015 heeft de Commissie de landspecifieke aanbevelingen voor elk EU-land bekendgemaakt. Ze heeft ook een mededelingpdf(191 kB) Bekijk deze link in een andere taal  gepubliceerd over krachtig en duurzaam economisch herstel en de stroomlijning van het Europees semester. De aanbevelingen zijn gebaseerd op:

  1. de verslagen die de EU-landen in februari hebben ingediend (zie tabel)
  2. een grondige evaluatie van de nationale plannen voor gezonde overheidsfinanciën (stabiliteits- of convergentieplannen) en de beleidsmaatregelen voor werkgelegenheid en groei (nationale hervormingsplannen)
  3. het overleg met de EU-landen en andere belanghebbenden.

In februari heeft de Commissie voor elk land een analyseverslag over het economisch beleid van dat land opgesteld. De verslagen zijn in een mededeling samengevat. Voor 16 landen bevatten de verslagen ook een grondige analyse van hun macro-economische onevenwichtigheden.

Landverslagen verschenen op 26 februari 2015.

Meer informatie:

 

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter