Mogħdija tan-navigazzjoni

Is-sitwazzjoni ekonomika ta

Previżjonijiet makroekonomiċi u analiżijiet tal-finanzi pubbliċi regolari, l-istat ta’ konverġenza u s-swieq finanzjarji ta’ l-UE jiddeskrivu l-prospetti għall-ekonomiji individwali tal-membri ta’ l-UE, għaż-żona ta’ l-euro u għall-UE.

Il-politika ekonomika hija ingranata lejn tkabbir b’rata stabbli u aktar impjiegi fl-UE. Filwaqt li għandha l-għan li tul perjodu qasir tistabbilizza l-ekonomija u, tul perjodu medju żżid, it-tkabbir potenzjali, tindirizza wkoll sfidi tul perjodi twal differenti, bħat-tixjiħ tal-popolazzjoni u l-globalizzazzjoni. Il-politiki ekonomiċi jiġu suġġeriti u implimentati kemm fuq il-livell nazzjonali kif ukoll fuq dak Ewropew. Tabilħaqq, il-politika ekonomika hija primarjament responsabbiltà nazzjonali, anki jekk it-Trattat jiddikjara li għandha titqies bħala “materja ta’ interess komuni” u tiġi koordinata fil-Kunsill. Grupp ta’ Stati Membri saħansitra integraw ulterjorment l-ekonomiji tagħhom billi adottaw il-munita unika, li issa tintuża minn aktar minn nofs iċ-ċittadini ta’ l-UE.

Il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi ssir billi, l-iżviluppi ekonomiċi f’kull Stat Membru u fl-UE, jiġu monitorjati fuq il-bażi ta’ diversi rapporti min-naħa tad-DĠ ECFIN f’isem il-Kummissjoni. Din is-sorveljanza multilaterali tinkludi wkoll kontroll li l-politiki ekonomiċi jkunu konsistenti mal-pjan ta’ direzzjoni ta’ l-UE għat-tkabbir u għall-impjiegi f’dak li jissejjaħ il-‘Pakkett Integrat ta’ Linji ta’ Gwida’.

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata 
  • Ċekken it-test 
  • Kabbar it-test