Mogħdija tan-navigazzjoni

Is-sitwazzjoni ekonomika tal-UE

Il-politika ekonomika hija mmirat lejn il-ħolqien ta' tkabbir ekonomiku stabbli u aktar xogħlijiet fl-UE. Tindirizza sfidi immedjati u fit-tul f’oqsma bħall-finanzi pubbliċi, l-iżbilanċi makroekonomiċi u l-kompetittività, kif ukoll l-impatti ta’ tendenzi f'terminu twil bħall-popolazzjoni li qed tixjieħ u l-globalizzazzjoni.

Is-Semestru Ewropew tal-2015 beda f'Novembru li għadda bl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, li spjega l-istrateġija l-ġdida tal-Kummissjoni msejsa fuq tliet pilastri: it-tisħiħ tal-investiment, it-tħaffif tar-riformi strutturali u l-ilħuq ta' konsolidazzjoni fiskali responsabbli favur it-tkabbir.

Filwaqt li tibni fuq dawn il-prijoritajiet, il-Kummissjoni ppubblikat sensiela ta’ rapporti tal-pajjiżi li janalizzaw il-politiki ekonomiċi tal-Istati Membri, li huma miġburin fil-qosor f'Komunikazzjoni. Ir-rapporti jinkludu rieżaminazzjonijiet fil-fond tal-iżbilanċi makroekonomiċi f'16-il pajjiż.

Rapporti speċifiċi għall-pajjiżi ppubblikati fis-26 ta’ Frar 2015.

Għal aktar informazzjoni:

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata 
  • Ċekken it-test 
  • Kabbar it-test