Navigācijas ceļš

ES ekonomiskā situācija

Ekonomikas politikas mērķis ir radīt noturīgu izaugsmi un vairāk darbavietu ES. Tā risina gan aktuālas, gan ilgtermiņa problēmas tādās jomās kā publiskās finanses, makroekonomiskā nelīdzsvarotība un konkurētspēja, kā arī pievēršas sekām, ko izraisa ilgstošas tendences, piemēram, sabiedrības novecošana un globalizācija.

2016. gada Eiropas pusgada procedūra sākās pērnā gada novembrī ar gada izaugsmes pētījumu. Komisija uzskatīja, ka 2015. gada izaugsmes pētījumā norādītās prioritātes ekonomikā un sociālajā jomā joprojām ir būtiskas. Tāpēc 2016. gada prioritātes ir iepriekšējā gada prioritāšu atjaunināta versija, kurā ņemti vērā līdzšinējie panākumi un jaunas problēmas, proti, nepieciešamība stimulēt investīcijas, veikt strukturālas reformas un īstenot atbildīgu fiskālo politiku.

Eirozona un konkrētām valstīm adresēti ieteikumi 2016. gadā

Lai eirozonas kopējo problēmu risinājumos labāk ņemtu vērā Eiropas pusgada ekonomikas pārvaldības ciklam piemītošo nacionālo aspektu, Komisija reizē ar 2016. gada izaugsmes pētījumu sniedza arī ieteikumu par ekonomikas politiku visai eirozonai. Tā ir svarīga izmaiņa salīdzinājumā ar iepriekšējiem Eiropas pusgada cikliem, kad šāds ieteikums tika sniegts vēlāk. Eirozonai paredzētais ieteikums attiecas uz svarīgiem jautājumiem, tādiem kā eirozonas netraucētas darbības nodrošināšana, un sniedz orientējošas norādes par konkrētiem pasākumiem, kas jāpaveic.

2016. gadā Komisija publicēja ziņojumus par konkrētām valstīm, kuros analizēja dalībvalstu ekonomikas politiku. Tie tika apkopoti paziņojumāpdf Izvēlieties saites tulkojumu . Ziņojumos ir padziļināti analizēta makroekonomiskā nelīdzsvarotība un novērtēts, kā dalībvalstīm veicies ar konkrētām valstīm adresēto 2015. gada ieteikumu īstenošanu.

Nākamais solis ir tāds, ka līdz vasarai Komisija publicēs 2016. gada ieteikumus, kas adresēti konkrētām valstīm.

Sīkāka informācija

 

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu