Navigācijas ceļš

ES ekonomiskā situācija

Ekonomikas politikas mērķis ir radīt noturīgu izaugsmi un vairāk darbvietu ES. Tā ir virzīta gan uz tiešām, gan ilgtermiņa problēmām tādās jomās kā publiskās finanses, makroekonomiskā nelīdzsvarotība un konkurētspēja, kā arī uz sekām, ko rada ilgtermiņa tendences, piemēram, iedzīvotāju novecošana un globalizācija.

2015. gada Eiropas pusgads sākās pērn novembrī ar gada izaugsmes pētījumu, kas ieskicēja Komisijas jauno triju pīlāru nodarbinātības un izaugsmes stratēģiju: veicināt investīcijas, paātrināt strukturālās reformas un īstenot atbildīgu un izaugsmi veicinošu budžeta konsolidāciju.

Konkrētām valstīm adresēti ieteikumi

2015. gada maijā Komisija publicēja katrai valstij adresētus ieteikumus kopā ar visaptverošu ziņojumupdf(191 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  par līdzekļiem, kas ļauj stiprināt un turpināt ekonomikas atveseļošanos, to, kā ir īstenojams racionalizēts Eiropas semestris. Šie ieteikumi pamatojas uz:

  1. ziņojumiem par valstīm, kas iesniegti februārī (sk. tabulu zemāk);
  2. padziļinātu dalībvalstu iesniegto stabilitātes un konverģences programmu novērtējumu, lai garantētu, ka publiskās finanses un pasākumi, kas veikti, lai stimulētu izaugsmi un nodarbinātību, (valsts reformu programmas) ir ilgtspējīgi, un
  3. rezultātiem, kas tika gūti dialogā ar dalībvalstīm un citām ieinteresētajām personām.

2015. gada februārī Komisija publicēja virkni ziņojumu, kuros analizēta dalībvalstu ekonomikas politika. To rezumējums sniegts paziņojumā. Ziņojumos padziļināti ir analizēta makroekonomiskā nelīdzsvarotība 16 valstīs.

Ziņojumi par atsevišķām valstīm, publicēti 2015. gada 26. februārī.

Sīkāka informācija:

 

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu