Naršymo kelias

ES ekonominė padėtis

Economic policy is geared towards steady growth and more jobs in the EU. While aiming to stabilise the economy in the short term and increase potential growth in the medium term, it also addresses different longer-term challenges, such as population ageing and globalisation.

Ekonomine politika siekiama užtikrinti nuolatinį ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą ES. Siekiant ekonominio stabilumo trumpuoju laikotarpiu ir didesnio galimo ekonomikos augimo vidutinės trukmės laikotarpiu, ekonomine politika siekiama spręsti ir skirtingus ilgesnės trukmės laikotarpio sunkumus, tokius kaip gyventojų senėjimas ir globalizacija.

Ekonominės politikos strategijos siūlomos ir įgyvendinamos ir nacionaliniu, ir Europos lygmeniu. Iš tiesų už ekonominę politiką visų pirma atsako pati šalis, nors Sutartyje ir teigiama, kad ji turėtų būti „bendras reikalas“ ir turėtų būti suderinta su Taryba. Kai kurios valstybės narės dar labiau sujungė savo ekonomiką įsivedusios bendrą valiutą, kurią šiuo metu naudoja daugiau kaip pusė visų ES piliečių.
Ekonominės politikos strategijų koordinavimas vykdomas stebint kiekvienos valstybės narės ir ES ekonomikos pokyčius remiantis įvairiomis Komisijos vardu ECFIN GD rengiamomis ataskaitomis. Ši daugiašalė priežiūra apima ir patikrą, ar ekonominės politikos strategijos atitinka vadinamajame Integruotų gairių pakete pateiktas ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gaires.

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą