Naršymo kelias

ES ekonominė padėtis

Ekonomine politika siekiama, kad ES ekonomika nuolat augtų ir kad atsirastų daugiau darbo vietų. Ja sprendžiami tiek neatidėliotini, tiek ilgesnio laikotarpio viešųjų finansų, makroekonominio disbalanso ir konkurencingumo sričių uždaviniai, taip pat problemos, kylančios dėl ilgalaikių tendencijų, pavyzdžiui, gyventojų senėjimo ir globalizacijos.

Praėjusių metų lapkritį metine augimo apžvalga, kurioje apibrėžta nauja Komisijos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategija, pradėtas 2015 m. Europos semestras. Trys pagrindiniai strategijos elementai yra investicijų skatinimas, struktūrinių reformų spartinimas ir atsakingo ekonomikos augimui palankaus fiskalinio konsolidavimo vykdymas.

Konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos

2015 m. gegužės mėn. Komisija paskelbė kiekvienai šaliai skirtas rekomendacijas ir joms visoms svarbų komunikatąpdf(191 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus , kuriame aptariama, ką daryti, kad ekonomika greičiau ir ilgam atsigautų, ir kaip įgyvendinamas racionalizuotas Europos semestras. Rekomendacijos grindžiamos:

  1. vasario mėn. pateiktomis šalių ataskaitomis (žr. lentelę toliau);
  2. nuodugniu kiekvienos valstybės narės patikimų viešųjų finansų plano (stabilumo ar konvergencijos programos) ir politinių priemonių, kuriomis siekiama skatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas (nacionalinės reformų programos), vertinimu;
  3. dialogo su valstybėmis narėmis bei kitomis svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis rezultatais.

2015 m. vasario mėn. Komisija paskelbė šalių ataskaitų, kuriose nagrinėjama valstybių narių ekonominė politika, rinkinį. Jos apibendrintos komunikate. Ataskaitose pateikta ir nuodugni 16 šalių makroekonominio disbalanso analizė.

Šalių ataskaitos paskelbtos 2015 m. vasario 26 d.

Daugiau informacijos:

 

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą