Naršymo kelias

ES ekonominė padėtis

Ekonomine politika siekiama, kad ES ekonomika nuolat augtų ir kad atsirastų daugiau darbo vietų. Ja sprendžiami tiek neatidėliotini, tiek ilgesnio laikotarpio viešųjų finansų, makroekonominio disbalanso ir konkurencingumo sričių uždaviniai, taip pat problemos, kylančios dėl ilgalaikių tendencijų, pavyzdžiui, gyventojų senėjimo ir globalizacijos.

Praėjusių metų lapkričio mėn. paskelbus metinę augimo apžvalgą pradėtas 2016 m. Europos semestras. Komisijos nuomone, 2015 m. metinėje augimo apžvalgoje nustatyti ekonominiai ir socialiniai prioritetai tebėra tinkami. Atsižvelgiant į padarytą pažangą ir naujus uždavinius – atkurti investicijas, vykdyti struktūrines reformas ir atsakingą fiskalinę politiką, atnaujinti 2016 m. prioritetai.

Euro zona ir 2016 m. konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos

Kad bendri euro zonos uždaviniai būtų geriau integruoti į individualius Europos semestro ekonominio valdymo ciklo aspektus, Komisija kartu su 2016 m. metine augimo apžvalga taip pat pateikė rekomendaciją dėl visos euro zonos ekonominės politikos. Tai svarbus pokytis, palyginti su ankstesniais Europos semestro ciklais, kai tokia rekomendacija būdavo teikiama vėliau. Euro zonai skirtoje 2016 m. rekomendacijoje didžiausias dėmesys skiriamas pagrindinėms euro zonos tinkamo veikimo problemoms ir nurodomi konkretūs įgyvendintini veiksmai.

2016 m. mėn. Komisija paskelbė šalių ataskaitų, kuriose nagrinėjama valstybių narių ekonominė politika, rinkinį. Jos apibendrintos komunikatepdf Pasirinkti šios nuorodos vertimus . Ataskaitose pateikiama nuodugni makroekonominio disbalanso analizė ir įvertinama valstybių narių pažanga įgyvendinant 2015 m. konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas.

Iki vasaros Komisija dar paskelbs 2016 m. konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas.

Daugiau informacijos:

 

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą