Navigointipolku

EU:n taloudellinen tilanne

EU:n talouspolitiikassa painotetaan vakaata kasvua ja työpaikkojen lisäämistä. Talouspolitiikan avulla vastataan sekä välittömiin että pitkän aikavälin haasteisiin julkisen talouden, makrotalouden tasapainon ja kilpailukyvyn alalla. Tavoitteena on löytää ratkaisuja esimerkiksi väestön ikääntymisen ja globalisaation vaikutuksiin.

Vuoden 2016 EU-ohjausjakso käynnistyi viime marraskuussa, kun komissio esitteli vuotuisen kasvuselvityksen. Komissio katsoi, että vuoden 2015 kasvuselvityksessä asetetut taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet ovat edelleen voimassa ja niitä päivitetään nyt vuoden 2016 tasolle, niin että otetaan huomioon saavutettu edistys ja toisaalta myös uudet haasteet. Keskeisiä toimia ovat investointien käynnistäminen uudelleen, rakenneuudistusten toteuttaminen ja vastuullinen finanssipolitiikka.

Euroaluetta ja kutakin EU-maata koskevat suositukset 2016

Euroopan komissio antoi vuoden 2016 vuotuisen kasvuselvityksen yhteydessä myös suosituksen koko euroalueen talouspolitiikasta, jotta euroalueen yhteiset haasteet voidaan paremmin integroida EU-ohjausjakson maakohtaisiin suosituksiin. Tämä oli merkittävä muutos verrattuna aiempiin EU-ohjausjaksoihin, jolloin koko euroaluetta koskeva suositus annettiin myöhempänä ajankohtana. Euroaluetta koskevassa suosituksessa keskitytään koko euroalueen toiminnan kannalta keskeisiin kysymyksiin ja annetaan ohjeita käytännön toimista.

Komissio julkaisi 2016 maakohtaisia raportteja, joissa analysoidaan jäsenmaiden talouspolitiikkoja. Analyyseista on esitetty yhteenveto komission tiedonannossapdf Näytä edellisen linkin kieliversiot . Raporteissa tarkastellaan yksityiskohtaisesti makrotalouden epätasapainoa ja arvioidaan EU-maiden edistymistä vuoden 2015 maakohtaisten suositusten täytäntöönpanossa.

Seuraava vaihe on, kun komissio ennen kesää julkaisee vuoden 2016 maakohtaiset suositukset kullekin EU-maalle.

Lisätietoa:

 

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä