Navigointipolku

EU:n taloudellinen tilanne

EU:n talouspolitiikassa painotetaan vakaata kasvua ja työpaikkojen lisäämistä. Talouspolitiikan avulla vastataan sekä välittömiin että pitkän aikavälin haasteisiin julkisen talouden, makrotalouden epätasapainon ja kilpailukyvyn alalla. Tavoitteena on löytää ratkaisuja esimerkiksi väestön ikääntymisen ja globalisaation vaikutuksiin.

Vuoden 2015 EU-ohjausjakso käynnistyi viime marraskuussa, kun uusi komissio esitteli vuotuisessa kasvuselvityksessä strategiansa kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Strategia perustuu kolmeen toiminta-alueeseen: investointien tukemiseen, rakenneuudistusten vauhdittamiseen sekä julkisen talouden vastuulliseen ja kasvua edistävään vakauttamiseen.

Maakohtaiset suositukset

Komissio julkaisi toukokuussa 2015 kunkin jäsenvaltion maakohtaiset suositukset ja kattavan tiedonannonpdf(191 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  toimista, joita tarvitaan EU:n talouden elpymisen vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tiedonannossa tarkasteltiin myös virtaviivaisemman EU-ohjausjakson täytäntöönpanoa. Maakohtaiset suositukset perustuvat

  1. helmikuussa 2015 esiteltyihin maakohtaisiin raportteihin (ks. taulukko)
  2. perusteellisiin arviointeihin, jotka koskevat EU-maiden esittämiä kansallisia julkisen talouden ohjelmia (vakaus- tai lähentymisohjelmat) ja toimenpiteitä, joilla vauhditetaan kasvua ja työpaikkojen luomista (kansalliset uudistusohjelmat) sekä
  3. jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa käydyn vuoropuhelun tuloksiin.

Komissio julkaisi helmikuussa 2015 maakohtaisia raportteja, joissa analysoidaan jäsenmaiden talouspolitiikkoja. Analyyseistä on esitetty yhteenveto komission tiedonannossa. Raporteissa tarkastellaan perusteellisesti 16 jäsenmaan makrotalouden epätasapainotiloja.

26.2.2015 julkaistut maakohtaiset raportit

Lisätietoja:

 

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä