Navigointipolku

EU:n taloudellinen tilanne

EU:n talouspolitiikassa painotetaan vakaata kasvua ja työpaikkojen lisäämistä. Talouspolitiikan avulla vastataan sekä välittömiin että pitkän aikavälin haasteisiin julkisen talouden, makrotalouden epätasapainon ja kilpailukyvyn alalla. Tavoitteena on löytää ratkaisuja esimerkiksi väestön ikääntymisen ja globalisaation vaikutuksiin.

Vuoden 2015 EU-ohjausjakso käynnistyi viime marraskuussa, kun uusi komissio esitteli vuotuisessa kasvuselvityksessä strategiansa kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Strategia perustuu kolmeen toiminta-alueeseen: investointien tukemiseen, rakenneuudistusten vauhdittamiseen sekä julkisen talouden vastuulliseen ja kasvua edistävään vakauttamiseen.

Näiden keskeisten tavoitteiden pohjalta komissio on julkaissut maakohtaisia raportteja, joissa analysoidaan jäsenmaiden talouspolitiikkoja. Analyyseistä on esitetty yhteenveto komission tiedonannossa. Raporteissa tarkastellaan perusteellisesti 16 jäsenmaan makrotalouden epätasapainotiloja.

26.2.2015 julkaistut maakohtaiset raportit

Lisätietoja:

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä