Navigatsioonitee

ELi majanduslik olukord

Euroopa Liidu majanduspoliitika eesmärk on tagada püsiv majanduskasv ja suurem tööhõive. Selle raames püütakse lahendusi leida nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis esinevatele probleemidele valdkondades, nagu riigi rahandus, makromajanduslik tasakaalustamatus ja konkurentsivõime, ning seoses selliste pikaajaliste suundumuste mõjuga, nagu elanikkonna vananemine ja globaliseerumine.

2015. aasta Euroopa poolaasta sai alguse eelmise aasta novembris iga-aastase majanduskasvu analüüsi avaldamisega, milles sätestati uue komisjoni koosseisu tööhõive- ja majanduskasvu strateegia, mis toetub kolmele põhisambale: investeeringute suurendamine, struktuurireformide kiirendamine ning püüdlemine vastutustundliku ja majanduskasvu soodustava eelarve konsolideerimise poole.

Toetudes asjaomastele prioriteetidele, avaldas komisjon rea riikide aruandeid, milles analüüsitakse liikmesriikide majanduspoliitikat ning mille kokkuvõte on esitatud teatises. Aruanded sisaldavad põhjalikke ülevaateid makromajandusliku tasakaalustamatuse kohta 16 riigis.

Riigipõhised aruanded avaldati 26. veebruaril 2015.

Lisateave:

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem