Διαδρομή πλοήγησης

Οικονομική κατάσταση της ΕΕ

Η οικονομική πολιτική είναι προσανατολισμένη στη δημιουργία σταθερής ανάπτυξης και περισσότερων θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Στοχεύει στην αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων σε τομείς όπως τα δημόσια οικονομικά, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και η ανταγωνιστικότητα, καθώς και του αντικτύπου μακροπρόθεσμων τάσεων, όπως η γήρανση του πληθυσμού και η παγκοσμιοποίηση.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016 ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης για το 2015 εξακολουθούν να ισχύουν. Στόχος για το 2016 είναι η επικαιροποίηση αυτών των προτεραιοτήτων με βάση τη σημειωθείσα πρόοδο και τις νέες προκλήσεις: τόνωση των επενδύσεων, υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και εφαρμογή υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών.

Συστάσεις ανά χώρα και για την Ευρωζώνη - 2016

Για να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι κοινές προκλήσεις εντός της Ευρωζώνης και οι εθνικές πτυχές του κύκλου οικονομικής διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή εξέδωσε, μαζί με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης του 2016, σύσταση για την οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης στο σύνολό της. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, κατά τους οποίους η σύσταση για την Ευρωζώνη διατυπωνόταν αργότερα. Η εν λόγω σύσταση επικεντρώνεται σε καίρια ζητήματα για την εύρυθμη λειτουργία της Ευρωζώνης και παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων.

Τον 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε μια σειρά εκθέσεων ανά χώρα όπου εξετάζονται οι οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών ,οι οποίες συνοψίζονται σε ανακοίνωσηpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου . Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν διεξοδικές αναλύσεις των μακροοικονομικών ανισορροπιών και αξιολογούν την πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων του 2015.

Ως επόμενο βήμα πριν από το καλοκαίρι, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2016.

Περισσότερα:

 

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου