Sti

Den økonomiske situation i EU

Den økonomiske politik skal skabe støt vækst og mere beskæftigelse i EU. Den tager både øjeblikkelige og mere langsigtede udfordringer op på områder som offentlige finanser, makroøkonomiske ubalancer og konkurrenceevne samt virkningerne af langsigtede tendenser som befolkningens aldring og globaliseringen.

Det europæiske semester for 2016 begyndte i november med den årlige vækstundersøgelse. Kommissionen har vurderet, at de økonomiske og sociale prioriteter i den årlige vækstundersøgelse fortsat gælder. Prioriteringerne for 2016 ajourfører disse prioriteringer, idet de tager hensyn til de fremskridt, der er gjort, og til nye udfordringer, relancering af investeringer, gennemførelse af strukturreformer og en ansvarlig finanspolitik.

Euroområdet og landespecifikke henstillinger 2016

For bedre at integrere de fælles udfordringer inden for euroområdet med de forskellige nationale aspekter af den økonomiske styring i det europæiske semester har Kommissionen sammen med den årlige vækstundersøgelse for 2016 også udsendt en henstilling for den økonomiske politik for euroområdet som helhed. Det er en vigtig ændring i forhold til de tidligere europæiske semestre, hvor denne henstilling fulgte senere. Henstillingen for euroområdet fokuserer på vigtige spørgsmål for et velfungerende euroområde og udstikker retningen for konkrete initiativer, der skal tages.

I 2016 offentliggjorde Kommissionen en række landerapporter med analyser af medlemslandenes økonomiske politikker, der er sammenfattet i en meddelelsepdf Vælg oversættelse af det forrige link . Rapporterne indeholder dybtgående undersøgelser af makroøkonomiske ubalancer, og de vurderer, hvilke fremskridt EU-landene har gjort med gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger fra 2015.

Som næste skridt vil Kommissionen inden sommeren offentliggøre de landespecifikke henstillinger for hvert enkelt EU-land for 2016.

Få mere at vide:

 

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst