Sti

Den økonomiske situation i EU

Regelmæssige makroøkonomiske prognoser og analyser af de offentlige finanser, konvergensen og EU's finansmarkeder vurderer udsigterne for økonomien i de enkelte EU-lande, euroområdet og EU.

Den økonomiske politik skal skabe støt vækst og mere beskæftigelse i EU. Selv om målet er at stabilisere økonomien på kort sigt og at øge den potentielle vækst på mellemlang sigt, tager den også forskellige langfristede udfordringer op, f.eks. den aldrende befolkning og globaliseringen.

Den økonomiske politik foreslås og gennemføres på såvel nationalt som europæisk plan. Faktisk er den økonomiske politik hovedsagelig medlemslandenes ansvar, selv om den i henhold til traktaten skal betragtes som "et spørgsmål af fælles interesse" og samordnes i Rådet. En gruppe EU-lande har integreret deres økonomier yderligere ved at indføre den fælles valuta, der nu bruges af over halvdelen af EU's borgere.
Den økonomiske politik samordnes ved at følge den økonomiske udvikling i de enkelte medlemslande og EU på grundlag af en række rapporter, som GD ECFIN udarbejder for Kommissionen. Dette multilaterale tilsyn omfatter også kontrol af, at den økonomiske politik er forenelig med EU's køreplan for vækst og beskæftigelse i den såkaldte pakke af integrerede retningslinjer.

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst