Sti

Den økonomiske situation i EU

Den økonomiske politik skal skabe støt vækst og mere beskæftigelse i EU. Den tager både øjeblikkelige og mere langsigtede udfordringer op på områder som offentlige finanser, makroøkonomiske ubalancer og konkurrenceevne samt virkningerne af langsigtede tendenser som befolkningens aldring og globaliseringen.

Det europæiske semester 2015 startede i november med den årlige vækstundersøgelse, som skitserede den nye Kommissions strategi for beskæftigelse og vækst, der er baseret på tre initiativer: større investeringer, fremskyndelse af strukturreformer og ansvarlig og vækstfremmende finanspolitisk konsolidering.

Landespecifikke henstillinger

I maj 2015 offentliggjorde Kommissionen de landespecifikke henstillinger for hvert enkelt EU-land sammen med en overordnet meddelelsepdf(191 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  om, hvordan den økonomiske genopretning skal styrkes og opretholdes, og hvordan det strømlinede europæiske semester gennemføres. Henstillingerne bygger på

  1. landerapporterne, der fremlægges i februar (se tabellen herunder)
  2. en grundig vurdering af de enkelte landes planer for sunde offentlige finanser (stabilitets- eller konvergensprogrammer) og politiske initiativer til at sætte gang i vækst og beskæftigelse (nationale reformprogrammer) og
  3. resultatet af dialogen med EU-landene og andre vigtige deltagere.

I februar 2015 offentliggjorde Kommissionen en række landerapporter med analyser af medlemslandenes økonomiske politikker, der er sammenfattet i en meddelelse. Rapporterne indeholder en tilbundsgående gennemgang af makroøkonomiske ubalancer i 16 lande.

Landerapporter, der blev offentliggjort den 26. februar 2015.

Flere oplysninger:

 

Flere værktøjer

  • Printversion 
  • Mindre tekst 
  • Større tekst