Cesta

Hospodářská situace EU

Koncepce hospodářské politiky se zaměřuje na vytváření trvalého růstu a tvorbu pracovních míst v EU. Zabývá se jak bezprostředními, tak dlouhodobými úkoly v oblastech, jako jsou veřejné finance, makroekonomická nerovnováha a konkurenceschopnost. Rovněž se věnuje dopadům dlouhodobých trendů, jako je stárnutí obyvatelstva a globalizace.

Evropský semestr 2015 byl zahájen v listopadu 2014 zveřejněním roční analýzy růstu, v níž byla představena nová strategie Komise na podporu zaměstnanosti a růstu opírající se o tři pilíře: podporu investic, zrychlení strukturálních reforem a prosazování odpovědné fiskální konsolidace podporující růst.

Doporučení pro jednotlivé země

V květnu 2015 zveřejnila Komise doporučení pro jednotlivé země a souhrnné sdělenípdf(191 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  týkající se způsobů, jak posílit a udržet oživení a jak je realizován zjednodušený evropský semestr. Doporučení vycházejí ze

  1. zpráv o jednotlivých zemích, které byly předložen v únoru (viz tabulka níže)
  2. důkladného vyhodnocení vnitrostátních programů, které mají zajistit zdravý stav veřejných financí (programy stability nebo konvergenční programy) a politických opatření ke stimulaci hospodářského růstu a zaměstnanosti (vnitrostátní programy reforem)
  3. výsledků dialogu s členskými státy a dalšími klíčovými zúčastněnými stranami.

V únoru 2015 Komise zveřejnila sérii zpráv, které hodnotí situaci v jednotlivých zemích a analyzují jejich hospodářskou politiku. Shrnutí obsahu těchto zpráv vydává Komise formou sdělení. Zprávy obsahují hloubkový přezkum makroekonomické nerovnováhy v 16 zemích.

Zprávy o jednotlivých zemích byly zveřejněny 26. února 2015.

Více informací:

 

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo