Cesta

Hospodářská situace EU

Koncepce hospodářské politiky Evropské unii se zaměřuje na vytváření trvalého růstu a tvorbu pracovních míst v EU. Zabývá se jak bezprostředními, tak dlouhodobými úkoly v oblastech, jako jsou veřejné finance, makroekonomická nerovnováha a konkurenceschopnost. Rovněž se věnuje dopadům dlouhodobých trendů, jako je stárnutí obyvatelstva a globalizace.

Evropský semestr 2016 byl zahájen vloni v listopadu vydáním Roční analýzy růstu. Při posuzování hospodářských a sociálních priorit na rok 2016 došla Komise k závěru, že zůstávají i nadále v platnosti priority roční analýzy růstu na rok 2015. Provedla proto jejich aktualizaci, přičemž zohlednila dosažený pokrok a nové skutečnosti. Prioritami bude v roce 2016 i nadále: oživení investic, uskutečňování strukturálních reforem a odpovědná fiskální politika.

Eurozóna a doporučení pro jednotlivé země 2016

Aby se v rámci evropského cyklu správy hospodářských záležitostí lépe podařilo začlenit společné výzvy eurozóny do perspektiv jednotlivých členských států, vydala Komise společně s roční analýzou růstu na rok 2016 doporučení týkající se hospodářské politiky eurozóny jako celku. Jednalo se o důležitou změnu oproti předchozím cyklům evropského semestru, kdy se podobné doporučení vydávalo až v pozdější fázi cyklu. Toto doporučení se zaměřuje na hlavní otázky fungování eurozóny a udává směr, kudy by se měla ubírat realizace konkrétních opatření.

V 2016 Komise zveřejnila sérii zpráv, které hodnotí situaci v jednotlivých zemích a analyzují jejich hospodářskou politiku. Shrnutí obsahu těchto zpráv vydává Komise formou sdělenípdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu . Zprávy obsahují hloubkový přezkum makroekonomické nerovnováhy a hodnotí pokrok, kterého jednotlivé členské země dosáhly při provádění doporučení na rok 2015.

Jako další krok zveřejní Komise ještě před začátkem léta doporučení pro jednotlivé země na rok 2016.

Další informace:

 

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo