Cesta

Hospodářská situace EU

Pravidelné makroekonomické předpovědi a analýzy veřejných financí, stavu konvergence a finančních trhů EU popisují výhled jednotlivých ekonomik členských států EU, eurozóny a EU.

Hospodářská politika je orientována na stálý růst a více pracovních příležitostí v EU. Zatímco se z krátkodobého hlediska zaměřuje na stabilizaci hospodářství a ve střednědobém horizontu na zvýšení potenciálního růstu, zabývá se rovněž různými dlouhodobými problémy, např. stárnutím obyvatelstva a globalizací.
Hospodářské politiky se navrhují a provádějí na vnitrostátní i evropské úrovni. Za hospodářskou politiku ve skutečnosti odpovídají především jednotlivé členské státy, i když se ve Smlouvě uvádí, že by měla být považována za „záležitost společného zájmu“ a koordinována v Radě. Skupina členských států integrovala své ekonomiky ještě více, a to přijetím jednotné měny, kterou nyní používá více než polovina občanů EU.
Hospodářské politiky se koordinují sledováním hospodářského vývoje v jednotlivých členských státech a v EU na základě různých zpráv vypracovaných GŘ ECFIN jménem Komise. Součástí tohoto mnohostranného dohledu je i kontrola, zda jsou hospodářské politiky v souladu s plánem EU pro růst a zaměstnanost v tzv. „integrovaných hlavních směrech“.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo