Sökväg

Ekonomiska prognoser

Generaldirektoratet för ekonomi och finans gör ekonomiska prognoser för kommissionens räkning. Prognoserna tjänar som underlag för olika ekonomiska övervakningsförfaranden, t.ex. den europeiska planeringsterminen.

Senaste prognosen

EU:s ekonomiska höstprognos 2015 publicerades den 5 november 2015.

Om prognoserna

Prognoserna från generaldirektoratet för ekonomi och finans är främst inriktade på EU, medlemsländerna och euroområdet men omfattar också utsikter för några av världens stora ekonomier och för de länder som har ansökt om EU-medlemskap.

Prognoserna sträcker sig över minst två år och bygger på sammanlagt runt 180 variabler. De grundar sig inte på en centraliserad ekonometrisk modell utan är resultatet av analyser från generaldirektoratets landsansvariga enheter som tar modeller och sakkunskap till hjälp. Lands- och variabelövergripande kontroller garanterar konsistensen. Prognoserna för EU och euroområdet tar man fram genom att slå samman uppgifterna för de enskilda EU-länderna.

Prognoserna publiceras tre gånger om året i takt med den årliga cykeln för ekonomisk övervakning, den så kallade europeiska planeringsterminen. Innan planeringsterminen infördes på hösten 2012 publicerades två heltäckande och två preliminära prognoser om året.

Tidsplan

EU:s ekonomiska vinterprognos 2016 publiceras i februari 2016

> > Översikt över ekonomiska och preliminära prognoser

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek