Sökväg

Ekonomiska prognoser

Generaldirektoratet för ekonomi och finans gör ekonomiska prognoser för kommissionens räkning. Prognoserna tjänar som underlag för olika ekonomiska övervakningsförfaranden, till exempel den europeiska planeringsterminen.

Senaste prognosen

Den ekonomiska höstprognosen för EU 2014 publicerades den 4 november 2014.

Om prognoserna

Prognoserna från generaldirektoratet för ekonomi och finans är främst inriktade på EU, medlemsländerna och euroområdet men omfattar också utsikter för några av världens stora ekonomier och för de länder som har ansökt om EU-medlemskap.

Prognoserna sträcker sig över minst två år och bygger på sammanlagt runt 180 variabler. De grundar sig inte på en centraliserad ekonometrisk modell utan är resultatet av analyser från generaldirektoratets landansvariga enheter som tar modeller och sakkunskap till hjälp. Samstämmigheten säkerställs genom lands- och variabelövergripande kontroller. Prognoserna för EU och euroområdet tar man fram genom att slå samman uppgifterna för de enskilda EU-länderna.

Prognoserna publiceras tre gånger om året i takt med den årliga cykeln för ekonomisk övervakning, den så kallade europeiska planeringsterminen. Innan planeringsterminen infördes på hösten 2012 publicerades två heltäckande och två preliminära prognoser om året.

Tidsplan

EU:s ekonomiska vinterprognos 2015 presenteras den 5 februari 2015.

>> Översikt över ekonomiska och preliminära prognoser

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek