Navigacijska pot

Gospodarske napovedi

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve (GD ECFIN) pripravlja v imenu Komisije različne gospodarske napovedi, ki se razlikujejo glede na obseg in časovni okvir.

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve pripravlja kratkoročne makroekonomske napovedi dvakrat na leto, in sicer spomladi in jeseni. Te napovedi se osredotočajo na države članice, evroobmočje in Evropsko unijo ter vključujejo tudi države kandidatke in nekatere države, ki niso članice EU. Vsaka napoved zajema vsaj dvoletno obdobje (z dodatnim letom, ki se doda vsako jesen), in sicer tekoče in naslednje leto. Pri pripravi napovedi se upošteva skupaj 180 spremenljivk, sam proces pa se izvaja v več krogih. Napovedi ne temeljijo na centraliziranem ekonometričnem modelu, ampak na analizah, ki jih opravijo oddelki Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve za posamezne države članice, pri čemer različno uporabljajo statistične metode. Preverja se tudi usklajenost napovedi, zlasti v zvezi s trgovinskimi tokovi. Spremenljivke za EU in evroobmočje niso neposredna napoved, ampak se izračunajo z združevanjem napovedi za posamezne države članice.

Med končnimi spomladanskimi in jesenskimi napovedmi Generalni direktorat pripravlja vmesne napovedi, v katerih ocenjuje revidirano realno rast BDP in inflacijo za sedem največjih držav članic in le za tekoče leto. Vmesne napovedi so pripravljene predvsem z uporabo modelov na podlagi kazalnikov.

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve mesečno s pomočjo dinamičnega faktorskega modela objavlja tudi projekcijo rasti BDP za evroobmočje v naslednjih četrtletjih.

Interim forecasts

With a view to updating the macro-economic forecasts, the European Commission produces so-called interim forecasts in between the spring and autumn forecasts, which have the following main characteristics:

  • They contain one-year projections of GDP growth and consumer price inflation for the euro area and the EU.
  • They also take into account most recent information on external factors and on all Member States
  • They contain, based mainly on model forecasts, an update of the growth and inflation outlook for the larger Member States.
  • Euro area and EU wide data are obtained by aggregating the data for the large Member States and correcting for the growth differential between the larger and smaller Member States

>> Index of economic and interim forecasts

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo