Navigacijska pot

Gospodarska napoved

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve v imenu Komisije pripravlja gospodarske napovedi, ki se uporabljajo v različnih postopkih spremljanja gospodarskih razmer, denimo v okviru evropskega semestra.

Najnovejša napoved

Zimska gospodarska napoved Evropske komisije, objavljena 4. februarja 2016.

Priprava napovedi

Gospodarske napovedi GD ECFIN se osredotočajo na EU, posamične države članice in območje evra, vsebujejo tudi obete za druga pomembna svetovna gospodarstva in države kandidatke za članstvo v EU.

Vsebujejo pričakovanja glede gospodarskega razvoja v naslednjih dveh letih in dlje ter upoštevajo približno 180 spremenljivk. Napovedi ne temeljijo na centraliziranem ekonometričnem modelu, ampak jih sestavljajo analize, ki jih na podlagi modelov in strokovnega mnenja pripravijo službe GD ECFIN, pristojne za posamično državo. Skladnost zagotavljamo s primerjalno analizo med državami in med spremenljivkami. Napovedi za EU in območje evra se pripravijo z združevanjem podatkov posameznih držav članic.

Gospodarska napoved GD ECFIN se objavi trikrat letno in je usklajena z letnim ciklusom spremljanja gospodarskih razmer v EU, t.i. evropskim semestrom. Pred uvedbo tega ciklusa jeseni 2012 je Komisija vsako leto objavljala dve celoviti in dve vmesni napovedi.

Načrtovane napovedi

Spomladanska gospodarska napoved Evropske komisije bo predvidoma objavljena maja 2016.

> > Seznam gospodarskih in vmesnih napovedi

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo