Navigačný riadok

Ekonomické prognózy

GR ECFIN zostavuje hospodárske prognózy v mene Komisie. Slúžia ako podklady pre rôzne postupy hospodárskeho dohľadu, napríklad v kontexte európskeho semestra.

Najnovšia prognóza

Zimná európska ekonomická prognóza (2015) uverejnená 5. februára 2015.

O prognóze

Ekonomické prognózy GR ECFIN sa zameriavajú na EÚ, jej jednotlivé členské štáty a eurozónu. Navyše obsahujú aj výhľady pre niektoré najvýznamnejšej svetové ekonomiky a kandidátske krajiny, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ.

Prognózy sa vzťahujú na obdobie aspoň dvoch rokov a pokrývajú približne 180 premenných. Prognózy GR ECFIN nie sú založené na centralizovanom ekonometrickom modeli, ale na modeloch a analýzach oddelení špecializovaných na jednotlivé krajiny. Súdržnosť prognóz sa zabezpečuje prostredníctvom množstva kontrol naprieč krajinami a premennými. Prognózy pre EÚ a eurozónu sú vytvorené agregovaním údajov jednotlivých členských štátov.

Prognózy GR ECFIN sa uverejňujú trikrát do roka, v súlade s ročným cyklom hospodárskeho dohľadu známym ako európsky semester. Pred zavedením európskeho semestra na jeseň 2012 sa každoročne uverejňovali dve úplné prognózy a dve priebežné prognózy.

Harmonogram

Jarná európska ekonomická prognóza je plánovaná na máj 2015.

> > Zoznam ekonomických a priebežných prognóz

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo