Ścieżka nawigacji

Prognozy gospodarcze

DG ECFIN w imieniu Komisji publikuje prognozy gospodarcze. W oparciu o nie prowadzi się różne procedury nadzoru gospodarczego np. w ramach europejskiego semestru.

Najnowsza prognoza

Tegoroczna zimowa europejska prognoza gospodarcza, opublikowana 4 lutego 2016 r.

Informacje na temat prognozy

Prognozy gospodarcze opracowywane przez DG ECFIN dotyczą przede wszystkim UE, jej państw członkowskich oraz strefy euro. Zawierają jednak również informacje dotyczące innych największych gospodarek na świecie oraz krajów, które kandydują do członkostwa w UE.

Prognozy obejmują okres co najmniej dwóch lat i uwzględniają około 180 zmiennych. Prognozy nie są oparte na scentralizowanym modelu ekonometrycznym, lecz są analizami przeprowadzonymi przez punkty konsultacyjne DG ECFIN z wykorzystaniem modeli i wiedzy specjalistycznej. Zgodność zapewnia się dzięki kontroli różnych zmiennych i krajów. Prognozy dla UE i strefy euro zawierają zagregowane dane z poszczególnych państw członkowskich.

Europejskie prognozy gospodarcze są publikowane trzy razy do roku zgodnie z rocznym cyklem procedur nadzoru gospodarczego zwanym europejskim semestrem na rzecz koordynacji polityki gospodarczej. Zanim jesienią 2012 r. procedury te weszły w życie, UE publikowała co roku dwie prognozy kompleksowe i dwie prognozy tymczasowe.

Harmonogram

Tegoroczna wiosenna europejska prognoza gospodarcza ma ukazać się w maju 2016 r.

> > Wykaz prognoz kompleksowych i tymczasowych

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst