Ścieżka nawigacji

Prognozy gospodarcze

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN) opracowuje w imieniu Komisji różnorodne prognozy gospodarcze, które różnią się pod względem zakresu i perspektywy czasowej.

DG ECFIN opracowuje krótkookresowe prognozy gospodarcze dwa razy do roku: wiosną i jesienią. Prognozy te dotyczą głównie państw członkowskich, strefy euro oraz UE, lecz obejmują również perspektywy dla krajów kandydujących, jak również niektórych krajów spoza UE.

Każda prognoza ma co najmniej dwuletnią perspektywę czasową (z dodatkowym rokiem dodanym każdej jesieni) obejmującą bieżący i następny rok. Proces prognozowania bierze pod uwagę 180 zmiennych i jest wynikiem różnych analiz iteracyjnych. Prognozy nie opierają się na scentralizowanym modelu ekonometrycznym. Wynikają one natomiast z analiz dokonywanych przez krajowe biura DG ECFIN, z których każde stosuje metody statystyczne w różnym stopniu. Prognozy są sprawdzane pod względem spójności, zwłaszcza w odniesieniu do przepływów handlowych. Zmienne dotyczące UE i strefy euro nie są bezpośrednią prognozą, lecz uzyskuje się je przez połączenie prognoz poszczególnych państw członkowskich.

Pomiędzy pełnymi prognozami wiosennymi i jesiennymi sporządzane są prognozy śródokresowe, w których oszacowuje się aktualizację realnego wzrostu PKB dla siedmiu największych państw członkowskich i jedynie dla bieżącego roku. Modele śródokresowe opracowywane są w dużej mierze przy użyciu modeli opartych na wskaźnikach.

Interim forecasts

With a view to updating the macro-economic forecasts, the European Commission produces so-called interim forecasts in between the spring and autumn forecasts, which have the following main characteristics:

  • They contain one-year projections of GDP growth and consumer price inflation for the euro area and the EU.
  • They also take into account most recent information on external factors and on all Member States
  • They contain, based mainly on model forecasts, an update of the growth and inflation outlook for the larger Member States.
  • Euro area and EU wide data are obtained by aggregating the data for the large Member States and correcting for the growth differential between the larger and smaller Member States

>> Index of economic and interim forecasts

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst