Kruimelpad

Economische prognoses

DG ECFIN maakt in opdracht van de Commissie economische prognoses. Die dienen als uitgangspunt voor verschillende procedures, zoals het "Europees semester".

Laatste prognose

De Europese economische winterprognose 2016, gepubliceerd op 4 februari 2016.

Over de prognose

De economische prognoses van DG ECFIN hebben vooral betrekking op de EU, de afzonderlijke lidstaten en de eurozone, maar ook op sommige andere grote economieën in de rest van de wereld en de kandidaat-lidstaten van de EU.

De prognoses blikken ten minste twee jaar vooruit en gaan uit van ongeveer 180 variabelen. De prognoses zijn niet gebaseerd op een gecentraliseerd econometrisch model, het gaat om analyses door de landenteams van DG ECFIN aan de hand van modellen en expertises. De samenhang wordt gewaarborgd door een aantal controles voor alle landen en variabelen samen. Prognoses voor de EU en de eurozone worden gemaakt door samenvoeging van de gegevens van de afzonderlijke lidstaten.

De Europese economische prognoses van DG ECFIN verschijnen drie keer per jaar, afgestemd op de jaarlijkse cyclus van EU-procedures voor economisch toezicht, die bekendstaat als het Europees semester. Vóór de invoering van deze werkwijze in het najaar van 2012 werden ieder jaar twee uitgebreide prognoses en twee tussentijdse prognoses gepubliceerd.

Tijdschema

De Europese economische voorjaarsprognose 2016 zal in mei 2016 verschijnen.

> > Lijst van economische en tussentijdse prognoses

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter