Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-previżjonijiet ekonomiċi

Id-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (DĠ ECFIN) jipproduċi diversi previżjonijiet ekonomiċi f’isem il-Kummissjoni li jvarjaw f’termini ta’ kopertura u ta’ firxa ta’ żmien.

Id-DĠ ECFIN jipproduċi previżjonijiet makroekonomiċi tul perjodi qosra ta’ żmien darbtejn fis-sena, fir-Rebbiegħa u fil-Ħarifa. Dawn il-previżjonijiet jikkonċentraw fuq l-Istati Membri, fuq iż-żona ta’ l-euro u fuq l-UE, imma jinkludu anki prospetti għall-pajjiżi kandidati kif ukoll għal uħud mill-pajjiżi li mhumiex membri ta’ l-UE. Kull previżjoni għandha tkun mifruxa mill-inqas fuq perjodu ta’ sentejn (b’sena addizzjonali miżjuda kull Ħarifa) li jkopri s-sena kurrenti u s-sena ta’ wara. Il-proċess tal-previżjoni jqis total ta’ 180 varjabbli u huwa r-riżultat ta’ diversi kalkoli rispetittivi. Il-previżjonijiet mhumiex ibbażati fuq mudell ekonometriku ċentralizzat. Minflok, jirriżultaw minn analiżijiet li saru mill-country desks tad-DĠ ECFIN, fejn kull wieħed juża metodi statistiċi bi gradi differenti. Il-previżjonijiet jiġu kontrollati għall-konsistenza, b’mod partikolari rigward il-flussi tan-negozju. Il-varjabbli ta’ l-UE u taż-żona ta’ l-euro mhumiex previżjoni diretta, imma jinkisbu billi jiġu aggregati l-previżjonijiet individwali ta’ l-Istati Membri.

Bejn il-previżjonijiet lesti minn kollox tar-Rebbiegħa u tal-Ħarifa, jiġu prodotti previżjonijiet interim fejn jiġi stmat aġġornament tat-tkabbir reali tal-PGD u ta’ l-inflazzjoni għas-seba’ l-akbar Stati Membri u għas-sena kurrenti biss. Fil-parti l-kbira, il-previżjonijiet interim jiġu preparati permezz ta’ mudelli bbażati fuq indikaturi.

Barra minn hekk, id-DĠ ECFIN kull xahar jopera mudell dinamiku ta’ fatturi sabiex issir projezzjoni għat-tkabbir tal-PGD taż-żona ta’ l-euro għall-perjodi ta’ tliet xhur li jkun imiss.

Interim forecasts

With a view to updating the macro-economic forecasts, the European Commission produces so-called interim forecasts in between the spring and autumn forecasts, which have the following main characteristics:

  • They contain one-year projections of GDP growth and consumer price inflation for the euro area and the EU.
  • They also take into account most recent information on external factors and on all Member States
  • They contain, based mainly on model forecasts, an update of the growth and inflation outlook for the larger Member States.
  • Euro area and EU wide data are obtained by aggregating the data for the large Member States and correcting for the growth differential between the larger and smaller Member States

>> Index of economic and interim forecasts

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata 
  • Ċekken it-test 
  • Kabbar it-test