Navigācijas ceļš

Ekonomikas prognozes

Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts (ECFIN) Komisijas vārdā sagatavo dažādas ekonomikas prognozes, kas atšķiras pēc tajās apskatītās tematikas un laikposma.

ECFIN ģenerāldirektorāts sagatavo īstermiņa makroekonomikas prognozes divreiz gadā — pavasarī un rudenī. Šajās prognozēs galveno uzmanību pievērš dalībvalstīm, eiro zonai un ES, taču tajās iekļauj arī kandidātvalstu, kā arī dažu ārpuskopienas valstu perspektīvu. Katrā prognozē apskata vismaz divus gadus (katru rudeni pievienojot vēl vienu gadu) — kārtējo un nākamo gadu. Prognozēs kopumā aplūko 180 mainīgos, un tās sagatavo vairākās iteratīvās kārtās. Prognožu pamatā nav centralizēts ekonometriskais modelis. Tās iegūst, izmantojot analīzes, ko sagatavo ECFIN ģenerāldirektorāta valstu nodaļas, kas katra dažādā mērā izmanto statistiskās metodes. Tiek pārbaudīta prognožu konsekvence, jo īpaši attiecībā uz tirdzniecības plūsmām. ES un eiro zonas mainīgos neiegūst tiešās prognozēs, bet gan, apkopojot atsevišķās prognozes par dalībvalstīm.

Starp pilnajām pavasara un rudens prognozēm sagatavo starpposma prognozes, kurās prognozē septiņu lielāko dalībvalstu kārtējā gada faktiskā IKP pieaugumu un inflācijas līmeni. Starpposma prognozes lielākoties izstrādā, izmantojot indikatoru modeļus.
Turklāt ik mēnesi ECFIN ģenerāldirektorāts sagatavo dinamisku faktoru modeli, lai prognozētu nākamo ceturkšņu IKP pieaugumu eiro zonā.

Interim forecasts

With a view to updating the macro-economic forecasts, the European Commission produces so-called interim forecasts in between the spring and autumn forecasts, which have the following main characteristics:

  • They contain one-year projections of GDP growth and consumer price inflation for the euro area and the EU.
  • They also take into account most recent information on external factors and on all Member States
  • They contain, based mainly on model forecasts, an update of the growth and inflation outlook for the larger Member States.
  • Euro area and EU wide data are obtained by aggregating the data for the large Member States and correcting for the growth differential between the larger and smaller Member States

>> Index of economic and interim forecasts

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu