Navigācijas ceļš

Ekonomiskās prognozes

Ekonomiskās prognozes Komisijas uzdevumā sagatavo Ekonomikas un finanšu ģenerāldirektorāts. Tās noder par pamatu dažādām ekonomikas uzraudzības procedūrām, tādām kā Eiropas pusgads.

Jaunākās prognozes

2014. gada rudens ekonomiskās prognozes tika publicētas 2014. gada 4. novembrī.

Par prognozēm

Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta ekonomiskajās prognozēs galveno uzmanību pievērš dalībvalstīm, eiro zonai, taču tajās iekļauj arī dažu lielāko pasaules valstu un ES kandidātvalstu ekonomikas perspektīvu.

Katrā prognozē apskata vismaz divus gadus un aptver kādus 180 mainīgos. Prognožu pamatā nav centralizēts ekonometriskais modelis, bet gan analīzes, ko Ekonomikas un finanšu ģenerāldirektorāta valstu nodaļas sagatavo, izmantojot modeļus un ekspertu zināšanas. Konsekvence tiek garantēta ar dažādām pārbaudēm atsevišķām valstīm un mainīgajiem. ES un eiro zonas prognozes sagatavo, apkopojot datus par atsevišķām dalībvalstīm.

ES Ekonomikas un finanšu ģenerāldirektorāta ekonomiskās prognozes tiek publicētas trīsreiz gadā reizē ar ES ekonomikas uzraudzības procedūru ikgadējo ciklu, ko dēvē par Eiropas pusgadu. Pirms šo procedūru pieņemšanas 2012. gada rudenī katru gadu tika publicētas divas pilnas prognozes un divas starpposma prognozes.

Kalendārs

Gaidāms, ka 2015. gada ziemas Eiropas ekonomikas prognoze būs pieejama 2015. gada 5. februārī.

> > Ekonomisko un starpposma prognožu rādītājs

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu