Navigācijas ceļš

Ekonomikas prognozes

Ekonomikas prognozes Komisijas uzdevumā sagatavo Ekonomikas un finanšu ģenerāldirektorāts. Tās noder par pamatu dažādām ekonomikas uzraudzības procedūrām, piemēram, saistībā ar Eiropas pusgadu.

Jaunākās prognozes

2015. gada ziemas ekonomiskās prognozes tika publicētas 2015. gada 4. februārī.

Par prognozēm

Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta ekonomiskajās prognozēs galveno uzmanību pievērš dalībvalstīm, eiro zonai, taču tajās analizē arī dažu lielāko pasaules valstu un ES kandidātvalstu ekonomikas perspektīvu.

Katrā prognozē apskata vismaz divus gadus un aptver kādus 180 mainīgos. Prognožu pamatā nav centralizēts ekonometriskais modelis, bet gan analīze, ko Ekonomikas un finanšu ģenerāldirektorāta valstu nodaļas sagatavo, izmantojot modeļus un ekspertu zināšanas. Konsekvence tiek garantēta ar dažādām pārbaudēm atsevišķām valstīm un mainīgajiem. ES un eiro zonas prognozes sagatavo, apkopojot datus par atsevišķām dalībvalstīm.

ES Ekonomikas un finanšu ģenerāldirektorāta ekonomiskās prognozes tiek publicētas trīsreiz gadā atbilstīgi ES ekonomikas uzraudzības procedūru ikgadējam ciklam, ko dēvē par Eiropas pusgadu. Pirms šo procedūru pieņemšanas 2012. gada rudenī katru gadu tika publicētas divas pilnas prognozes un divas starpposma prognozes.

Kalendārs

Nākamo 2015. gada pavasara ekonomisko prognozi paredzēts publicēt 2015. gada maijā.

> > Ekonomisko un starpposma prognožu rādītājs

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu