Naršymo kelias

Ekonominės prognozės

Ekonomikos ir finansų reikalų generalinis direktoratas Komisijos vardu rengia ekonomines prognozes. Jomis remiamasi atliekant įvairias ekonominės priežiūros procedūras, pavyzdžiui, per Europos semestrą.

Naujausia prognozė

2016 m. žiemos Europos ekonominė prognozė, paskelbta 2016 m. vasario 4 d.

Apie prognozę

Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato ekonominėse prognozėse dėmesys telkiamas į ES, atskiras valstybes nares ir euro zoną, tačiau pateikiamos ir kai kurių kitų stipriausios ekonomikos pasaulio šalių bei valstybių, kurios yra kandidatės tapti ES narėmis, perspektyvos.

Prognozės apima bent dvejų metų laikotarpį ir apie 180 kintamųjų. Jos nėra pagrįstos centralizuotu ekonometriniu modeliu. Prognozės yra Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato už konkrečias valstybes atsakingų skyrių naudojant modelius ir specialiąsias žinias atliktos analizės. Nuoseklumas užtikrinamas įvairiomis kryžminėmis šalių ir kintamųjų patikromis. ES ir euro zonos prognozės rengiamos sujungus atskirų valstybių narių duomenis.

Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato prognozės skelbiamos tris kartus per metus tam tikrais ES metinio ekonominės priežiūros procedūrų ciklo (Europos semestro) etapais. Prieš patvirtinant šias procedūras 2012 m. rudenį, kiekvienais metais būdavo skelbiamos dvi išsamios ir dvi tarpinės prognozės.

Tvarkaraštis

2016 m. pavasario Europos ekonominę prognozę numatyta paskelbti 2016 m. gegužę.

>> Ekonominių ir tarpinių prognozių rodyklė

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą