Naršymo kelias

Ekonominės prognozės

Ekonomikos ir finansų generalinis direktoratas (ECFIN GD) Komisijos vardu rengia įvairios apimties ir laikotarpių ekonomines prognozes.

ECFIN GD rengia trumpalaikes makroekonomines prognozes du kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Šiose prognozėse pagrindinis dėmesys skiriamas valstybėms narėms, euro zonai ir ES, taip pat pateikiamos šalių kandidačių bei kai kurių ES nepriklausančių šalių ateities perspektyvos. Kiekviena prognozė apima mažiausiai dvejų metų laikotarpį (kiekvieną rudenį pridedami papildomi metai), į kurį įeina esami ir ateinantys metai. Rengiant prognozę analizuojama iš viso 180 kintamųjų; prognozės rengimo procesas apima keletą pasikartojančių etapų. Prognozės nėra pagrįstos centralizuotu ekonometriniu modeliu. Jos pagrįstos analizėmis, kurias atlieka ECFIN GD šalies tarnybos, statistinius metodus naudojančios skirtingu lygiu. Tikrinamas prognozių nuoseklumas, ypač susijęs su prekybos srautais. ES ir euro zonos kintamieji nėra tiesiogiai prognozuojami duomenys – jie apskaičiuojami sujungus atskirų valstybių narių prognozes.

Tarp išsamių prognozių rengiamos tarpinės prognozės, kuriose pateikiami atnaujinti tik esamų metų septynių didžiausių valstybių narių realaus BVP augimo ir infliacijos duomenys. Tarpinės prognozės didžia dalimi rengiamos taikant rodikliais pagrįstus modelius.
Be to, taikydamas dinaminių veiksnių modelį ECFIN GD kas mėnesį numato euro zonos BVP augimą per ateinančius ketvirčius.

Interim forecasts

With a view to updating the macro-economic forecasts, the European Commission produces so-called interim forecasts in between the spring and autumn forecasts, which have the following main characteristics:

  • They contain one-year projections of GDP growth and consumer price inflation for the euro area and the EU.
  • They also take into account most recent information on external factors and on all Member States
  • They contain, based mainly on model forecasts, an update of the growth and inflation outlook for the larger Member States.
  • Euro area and EU wide data are obtained by aggregating the data for the large Member States and correcting for the growth differential between the larger and smaller Member States

>> Index of economic and interim forecasts

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą