Navigointipolku

Talousennusteet

Talouden ja rahoituksen pääosasto laatii komission puolesta erilaisia talousennusteita, joiden laajuus ja ajallinen kattavuus vaihtelevat.

Talouden ja rahoituksen pääosasto laatii lyhyen aikavälin makrotaloudellisia ennusteita kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Ennusteet koskevat pääasiassa jäsenvaltioita, euroaluetta ja EU:ta, mutta niissä on myös ehdokasmaiden ja joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden näkymiä. Kunkin ennusteen ajallinen kattavuus on vähintään kaksi vuotta (johon lisätään joka syksy yksi vuosi) eli kuluva vuosi ja sitä seuraava vuosi.

Ennusteita laadittaessa tarkastelun kohteena on yhteensä 180 muuttujaa, ja ennuste muodostetaan useiden iterointikierrosten jälkeen. Ennusteet eivät perustu keskitettyyn ekonometriseen malliin vaan analyyseihin, joita laativat talouden ja rahoituksen pääosaston maakohtaiset yhteystoimistot, jotka käyttävät tilastollisia menetelmiä vaihtelevassa määrin. Ennusteiden johdonmukaisuus tarkistetaan etenkin kauppavirtojen osalta. EU:n ja euroalueen muuttujien ennusteita ei laadita suoraan, vaan ne saadaan laskemalla yhteen yksittäisten jäsenvaltioiden ennusteet.

Kevään ja syksyn ennusteiden välissä laaditaan väliaikaisia ennusteita, joissa päivitetään seitsemän suurimman jäsenvaltion kokonaistuotannon kasvua ja inflaatiota koskevat arviot ainoastaan kuluvan vuoden osalta. Väliaikaiset ennusteet laaditaan pääasiassa käyttämällä indikaattoreihin perustuvia malleja.
Lisäksi talouden ja rahoituksen pääosasto laatii kuukausittain dynaamiseen kerroinmalliin perustuvia ennusteita, jotka koskevat euroalueen BKT:n kasvua seuraavina vuosineljänneksinä.

Interim forecasts

With a view to updating the macro-economic forecasts, the European Commission produces so-called interim forecasts in between the spring and autumn forecasts, which have the following main characteristics:

  • They contain one-year projections of GDP growth and consumer price inflation for the euro area and the EU.
  • They also take into account most recent information on external factors and on all Member State.
  • They contain, based mainly on model forecasts, an update of the growth and inflation outlook for the larger Member States.
  • Euro area and EU wide data are obtained by aggregating the data for the large Member States and correcting for the growth differential between the larger and smaller Member States

>> Index of economic and interim forecasts

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä