Navigointipolku

Talousennusteet

Talouden ja rahoituksen pääosasto laatii komission puolesta erilaisia talousennusteita. Ne ovat monien talouden valvontamenettelyjen pohjana EU:ssa, esimerkiksi talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä.

Uusimmat ennusteet

EU:n talousennuste – talvi 2016 (4.2.2016)

Ennusteiden kattavuus

Talouden ja rahoituksen pääosaston laatimat ennusteet koskevat pääasiassa EU:ta, sen jäsenvaltioita ja euroaluetta, mutta myös EU:n ehdokasmaiden ja muiden suurten talouksien näkymiä.

Kunkin ennusteen ajallinen kattavuus on vähintään kaksi vuotta, ja tarkastelun kohteena on noin 180 muuttujaa. Ennusteet eivät perustu keskitettyyn ekonometriseen malliin vaan analyyseihin, joita laativat talouden ja rahoituksen pääosaston maakohtaiset yhteystoimistot. Analyyseissa hyödynnetään tilastollisia menetelmiä ja asiantuntijatietoa. Ennusteiden johdonmukaisuus varmistetaan eri maiden ja muuttujien välisten ristiintarkistusten ja -analyysien avulla. EU:n ja euroalueen muuttujien ennusteet saadaan laskemalla yhteen yksittäisten jäsenvaltioiden ennusteet.

Euroopan taloutta koskevat ennusteet julkaistaan kolmesti vuodessa ns. EU-ohjausjakson mukaisesti. Ennen kuin tämä menettely otettiin käyttöön syksyllä 2012, komissio julkaisi vuosittain kaksi kattavaa talousennustetta ja kaksi väliennustetta.

Aikataulu

Kevään 2016 EU:n talousennuste julkaistaan toukokuussa 2016.

> > EU:n talousennusteet ja väliennusteet

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä