Navigatsioonitee

Majandusprognoosid

Majanduse ja rahanduse peadirektoraat (DG ECFIN) koostab komisjoni nimel mitmesuguseid majandusprognoose, mis hõlmavad eri valdkondi ja ajavahemikke.

Majanduse ja rahanduse peadirektoraat koostab kaks korda aastas, kevadel ja sügisel, lühiajalisi makromajanduslikke prognoose. Kõnealustes prognoosides käsitletakse liikmesriike, euroala ja Euroopa Liitu, kuid samuti ka kandidaatriikide ja mõne mitteliikmesriigi tulevikuväljavaateid. Iga prognoos koostatakse vähemalt kahe aasta kohta, st jooksva ja järgmise aasta kohta, ning igal sügisel lisatakse prognoosi üks lisaaasta. Prognoos koostatakse 180 näitaja põhjal, mida uuritakse korduvalt. Prognoosid ei põhine tsentraliseeritud ökonomeetrilisel mudelil. Selle asemel kasutatakse majanduse ja rahanduse peadirektoraadis tegutsevate riikide esinduste analüüse, mis on koostatud mitmesuguste statistiliste meetodite abil. Kontrollitakse prognooside vastavust, eelkõige seoses kaubavoogudega. ELi ja euroala näitajaid ei saada otse, vaid need on liikmesriikide prognooside põhjal koostatud koondandmed.

Interim forecasts

With a view to updating the macro-economic forecasts, the European Commission produces so-called interim forecasts in between the spring and autumn forecasts, which have the following main characteristics:

  • They contain one-year projections of GDP growth and consumer price inflation for the euro area and the EU.
  • They also take into account most recent information on external factors and on all Member States
  • They contain, based mainly on model forecasts, an update of the growth and inflation outlook for the larger Member States.
  • Euro area and EU wide data are obtained by aggregating the data for the large Member States and correcting for the growth differential between the larger and smaller Member States

>> Index of economic and interim forecasts

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem