Navigatsioonitee

Majandusprognoosid

Euroopa Komisjoni majandusprognoose koostab majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat. Need on aluseks erinevatele majanduse järelevalve menetlustele, näiteks Euroopa poolaasta raames.

Viimane prognoos

Euroopa 2016. aasta talve majandusprognoos, avaldatud 4. veebruaril 2016.

Prognoos

Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi majandusprognoosides käsitletakse ELi, selle liikmesriike ja euroala, kuid need hõlmavad ka teiste maailma suuremate majandusjõudude ning ELi kandidaatriikide tulevikuväljavaateid.

Prognoosid koostatakse vähemalt kahe aasta kohta ja need hõlmavad umbes 180 muutujat. Prognoosid ei põhine tsentraliseeritud ökonomeetrilisel mudelil. Need on majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadis vastavate riikidega tegelevate üksuste analüüsid, mille aluseks on mudelid ning erialased teadmised. Ühtsus tagatakse mitmete eri riike ja muutujaid hõlmavate kontrollidega. ELi ja euroala käsitlevaid prognoose koostatakse liikmesriikide andmete koondamise abil.

Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi prognoosid avaldatakse kolm korda aastas kooskõlas ELi majanduse iga-aastaste järelevalvemenetlustega, mida nimetatakse Euroopa poolaastaks. Enne asjaomaste menetluste vastuvõtmist 2012. aasta sügisel, esitati igal aastal kaks koguprognoosi ja kaks vaheprognoosi.

Ajakava

Euroopa 2016. aasta kevade majandusprognoos avaldatakse mais 2016.

>> Majandus- ja vaheprognooside tabel

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem