Διαδρομή πλοήγησης

Οικονομικές προβλέψεις

Η ΓΔ ECFIN εκδίδει οικονομικές προβλέψεις εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προβλέψεις αυτές αποτελούν τη βάση για διάφορες διαδικασίες οικονομικής εποπτείας, όπως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Τελευταίες προβλέψεις

Οι χειμερινές ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις 2016, που δημοσιεύθηκαν στις 4 Φεβρουαρίου 2016.

Σχετικά με τις προβλέψεις

Οι οικονομικές προβλέψεις της ΓΔ ECFIN εστιάζουν στην ΕΕ, τα κράτη μέλη της και την Ευρωζώνη, αλλά περιλαμβάνουν και τις προοπτικές για ορισμένες από τις άλλες μεγάλες οικονομίες του κόσμου και τις υποψήφιες χώρες για προσχώρηση στην ΕΕ.

Οι προβλέψεις αφορούν χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον δύο ετών και καλύπτουν περίπου 180 μεταβλητές. Οι προβλέψεις δεν βασίζονται σε ένα κεντρικό οικονομετρικό μοντέλο, αλλά είναι αποτέλεσμα αναλύσεων που πραγματοποιούν οι αρμόδιες για κάθε χώρα υπηρεσίες της ΓΔ ECFIN βάσει υποδειγμάτων και ειδικών γνώσεων. Η συνέπεια διασφαλίζεται με μια σειρά διαστραυρούμενων ελέγχων μεταξύ χωρών και μεταβλητών. Οι προβλέψεις για την ΕΕ και την Ευρωζώνη καταρτίζονται με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από κάθε κάθε κράτος μέλος.

Οι προβλέψεις της ΓΔ ECFIN δημοσιεύονται τρεις φορές τον χρόνο, συγχρόνως με τον ετήσιο κύκλο διαδικασιών οικονομικής εποπτείας της ΕΕ, γνωστό ως Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Πριν από τη θέσπιση των διαδικασιών αυτών, το φθινόπωρο του 2012, δημοσιεύονταν κάθε χρόνο δύο πλήρεις και δύο ενδιάμεσες προβλέψεις.

Χρονοδιάγραμμα

Οι εαρινές ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις 2016 έχουν προγραμματιστεί για τον Μάιο 2016.

>> Πίνακας οικονομικών και ενδιάμεσων προβλέψεων

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου