Διαδρομή πλοήγησης

Οικονομικές προβλέψεις

Η ΓΔ ECFIN εκδίδει οικονομικές προβλέψεις εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προβλέψεις αυτές αποτελούν τη βάση για διάφορες διαδικασίες οικονομικής εποπτείας, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

Τελευταίες προβλέψεις

Οι ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις του φθινοπώρου 2014 δημοσιεύτηκαν στις 4 Νοεμβρίου 2014.

Σχετικά με τις προβλέψεις

Οι οικονομικές προβλέψεις της ΓΔ ECFIN εστιάζουν στην ΕΕ, τα κράτη μέλη της και την Ευρωζώνη, αλλά περιλαμβάνουν και προβλέψεις για ορισμένες από τις άλλες μεγάλες οικονομίες του κόσμου, και τις υποψήφιες χώρες για προσχώρηση στην ΕΕ.

Οι προβλέψεις αφορούν χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον δύο ετών και καλύπτουν περίπου 180 μεταβλητές. Οι προβλέψεις δεν βασίζονται σε ένα κεντρικό οικονομετρικό μοντέλο, αλλά πρόκειται για αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις γεωγραφικές μονάδες της ΓΔ ECFIN βάσει υποδειγμάτων και ειδικών γνώσεων. Η συνοχή διασφαλίζεται με μια σειρά διασταυρούμενων ελέγχων μεταξύ χωρών και μεταβλητών. Οι προβλέψεις για την ΕΕ και την Ευρωζώνη καταρτίζονται με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από κάθε κράτος μέλος.

Οι προβλέψεις της ΓΔ ECFIN δημοσιεύονται τρεις φορές τον χρόνο, συγχρόνως με τον ετήσιο κύκλο διαδικασιών οικονομικής εποπτείας της ΕΕ, γνωστό ως Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Πριν από τη θέσπιση των διαδικασιών αυτών το φθινόπωρο του 2012, δημοσιεύονταν κάθε χρόνο δύο πλήρεις και δύο ενδιάμεσες προβλέψεις.

Χρονοδιάγραμμα

Οι χειμερινές Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις 2015 έχουν προγραμματιστεί για τις 5 Φεβρουαρίου 2015.

> > Πίνακας οικονομικών και ενδιάμεσων προβλέψεων

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου