Навигационна пътека

Икономически прогнози

ГД „Икономически и финансови въпроси“ изготвя икономически прогнози от името на Комисията. Те служат за основа на различни процедури за икономически надзор, например в рамките на европейския семестър.

Последни прогнози

Зимната европейска икономическа прогноза от 2016 г. бе публикувана на 4 февруари 2016 г.

За прогнозата

Икономическите прогнози на ГД „Икономически и финансови въпроси“ се отнасят до ЕС, отделните страни в него и еврозоната, но включват и прогнози за някои от водещите световни икономики и за страните, които кандидатстват за членство в ЕС.

Прогнозите обхващат период от поне 2 години и повече от 180 променливи. Те не се основават на централизиран иконометричен модел, а представляват анализи, изготвени от бюрата на ГД „Икономически и финансови въпроси“ в отделни страни чрез използване на модели и експертно знание. Последователността се гарантира с помощта на редица кръстосани проверки между отделните държави и променливи. Прогнозите за ЕС и еврозоната се изготвят чрез обобщаване на данните от отделните страни членки.

Прогнозите на ГД „Икономически и финансови въпроси“ се публикуват три пъти в годината в съответствие с годишния цикъл на процедури за икономически надзор в ЕС, известен като европейски семестър. Преди въвеждането на тези процедури през есента на 2012 г., всяка година се публикуваха две пълни и две междинни прогнози.

График

Пролетната европейска икономическа прогноза от 2016 г. се очаква през май 2016 г.

> > Указател на икономическите и междинните прогнози

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта