Навигационна пътека

Икономически прогнози

Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ГД ECFIN) изготвя различни по предмет и обхват икономически прогнози от името на Комисията.

Генералната дирекция изготвя краткосрочни макроикономически прогнози два пъти в годината, през пролетта и есента. Тези прогнози са съсредоточени върху държавите-членки, еврозоната и ЕС, но включват перспективи и за страни кандидатки, както и за някои страни, които не са членки на ЕС. Всяка прогноза обхваща поне две години (като всяка есен се добавя допълнителна година) -- текущата и следващата година. Процесът на прогнозиране разглежда общо 180 променливи и е резултат от няколко повтарящи се цикъла. Прогнозите не се базират на централизиран иконометричен модел, а на анализи, направени в бюрата на дирекцията в страните, всяко от които използва статистически методи в различна степен. Прогнозите се проверяват за последователност, особено що се отнася до търговските потоци. Променливите за ЕС и еврозоната не са пряка прогноза, а се получават чрез обединяване на отделните прогнози на държавите-членки.

Между пълните прогнози през пролетта и есента се правят и междинни прогнози, които представляват актуализирана оценка на действителния ръст на БВП и инфлацията за седемте най-големи държави-членки и то само за текущата година. Повечето от междинните прогнози се подготвят посредством модели, основаващи се на индикатори. Освен това генералната дирекция ежемесечно използва модел с динамичен фактор за предвиждания на ръста на БВП в еврозоната през следващите тримесечия.

Interim forecasts

With a view to updating the macro-economic forecasts, the European Commission produces so-called interim forecasts in between the spring and autumn forecasts, which have the following main characteristics:

  • They contain one-year projections of GDP growth and consumer price inflation for the euro area and the EU.
  • They also take into account most recent information on external factors and on all Member States
  • They contain, based mainly on model forecasts, an update of the growth and inflation outlook for the larger Member States.
  • Euro area and EU wide data are obtained by aggregating the data for the large Member States and correcting for the growth differential between the larger and smaller Member States

>> Index of economic and interim forecasts

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта