Navigacijska pot

Slovenija

Najnovejše ekonomske analize slovenskega gospodarstva, ki jih pripravlja GD za gospodarske in finančne zadeve.

Gospodarske razmere

Evropska komisija je za Slovenijo izdala štiri priporočila, ki naj bi ji pomagala do večje gospodarske uspešnosti. Zadevajo naslednja področja: javne finance, pokojnine in zdravstvo; trg dela in določanje plač; finančni sektor in MSP; pravosodni sistem.

Gospodarski obeti

Evropska komisija trikrat letno objavi gospodarsko napoved za EU in države članice, in sicer spomladi (maja), jeseni (novembra) in pozimi (februarja). Napovedi pripravi generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve (GD ECFIN).

Proračunski nadzor

Ocena slovenskega programa stabilnosti

Slovenija v skladu s Paktom za stabilnost in rast vsako pomlad pripravi program stabilnosti, v katerem predstavi posodobljene informacije o svoji srednjeročni proračunski strategiji.

GD za gospodarske in finančne zadeve v imenu Komisije pripravi oceno programa, nato pa Svet v okviru evropskega semestra sprejme mnenje o programu ter priporočila za posamezno državo.

Države članice evrskega območja to storijo s programi stabilnosti, medtem ko druge države članice pripravijo konvergenčne programe.

Slovenija in postopek EU v zvezi s čezmernim primanjkljajem

Osnutek proračunskega načrta

Sveženj ukrepov, t. i. dvojček, določa, da morajo države članice evrskega območja, torej tudi Slovenija, pred sprejemom svojega proračuna in najkasneje 15. oktobra vsako leto Komisiji predložiti osnutek proračunskega načrta.

Makroekonomski nadzor

Nacionalni program reform

Slovenija v skladu s strategijo Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujoče evropsko gospodarstvo vsako leto spomladi pripravi nacionalni program reform. GD za gospodarske in finančne zadeve v imenu Komisije pripravi oceno programapdf Seznam prevodov predhodne povezave , nato pa Svet v okviru evropskega semestra sprejme priporočila za posamezno državo.

Slovenija in postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem

Postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem je mehanizem nadzora, s katerim je mogoče pravočasno odkriti morebitna tveganja, preprečiti nastanek škodljivega makroekonomskega neravnotežja in odpraviti obstoječa neravnotežja. Prvi korak postopka je poročilo o mehanizmu opozarjanja: na podlagi kazalnikov in ekonomske analize se oceni, za katere države in vprašanja je potrebna podrobnejša analiza (poglobljeni pregled). Rezultat poglobljenega pregleda je nato podlaga za nadaljnje ukrepe v okviru postopka v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

Poglobljeni pregled za Slovenijo je bil opravljen v letih 2012, 2013, 2014 in 2016. Vsi dokumenti:

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo