Navigačný riadok

Slovensko

Táto stránka o krajine obsahuje informácie z aktuálnej analytickej práce GR ECFIN o hospodárstve Slovenska alebo odkazy na výstupy tejto práce.

Hospodárska situácia

Komisia vydala štyri odporúčania pre jednotlivé krajiny určené Slovensku, aby tak pomohla zlepšiť jeho hospodársku výkonnosť. Týkajú sa týchto oblastí: daňový systém a zdravie; trh práce; vzdelávanie; investície do infraštruktúry.

Eonomická prognóza

Komisia zverejňuje makroekonomické prognózy pre EÚ a členské štáty trikrát za rok – na jar (v máji), na jeseň (v novembri) a v zime (vo februári). Tieto prognózy vypracováva Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti (GR ECFIN).

Fiškálny dohľad

Hodnotenie programu stability Slovenska

V súlade s Paktom stability a rastu Slovensko každý rok na jar predkladá program stability, ktorý predstavuje aktualizáciu strednodobej fiškálnej stratégie.

Na základe hodnotenia tohto programu, ktoré pre Komisiu pripravuje GR ECFIN, Rada v rámci európskeho semestra prijíma stanovisko k programu a odporúčania pre jednotlivé krajiny.

Členské štáty eurozóny predkladajú programy stability, zatiaľ čo krajiny mimo eurozóny predkladajú konvergenčné programy.

Postup EÚ pri nadmernom deficite a Slovensko

Na Slovensko sa v súčasnosti nevzťahuje postup pri nadmernom deficite.

Návrh rozpočtového plánu

Na základe balíka dvoch legislatívnych aktov (Two Pack) Slovensko každoročne do 15. októbra predkladá Komisii svoj návrh rozpočtového plánu pred tým, ako schváli rozpočet.

Makroekonomický dohľad

Národný program reforiem

Ako súčasť stratégie Európa 2020 na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárstva EÚ Slovensko každý rok na jar predkladá národný program reforiem (NPR). Na základe hodnotenia tohto programu, ktoré pre Komisiupdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  pripravuje GR ECFIN, Rada v rámci európskeho semestra prijíma odporúčania pre jednotlivé krajiny.

Postup pri makroekonomickej nerovnováhe a Slovensko

Postup pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN) je mechanizmus dohľadu, ktorého cieľom je včas zistiť potenciálne riziká, zabrániť vzniku škodlivých makroekonomických nerovnováh a napraviť existujúce ekonomické nerovnováhy. PMN začína ročnou správou o mechanizme varovania: zakladá sa na hodnotiacej tabuľke ukazovateľov a ekonomickom úsudku a slúži ako filter na identifikáciu krajín a problémov, ktoré si vyžadujú podrobnejšiu analýzu (hĺbkové preskúmanie). Výsledok hĺbkových preskúmaní tvorí základ pre ďalšie kroky v rámci PMN.

Pre Slovensko doteraz nebolo vykonané nijaké hĺbkové preskúmanie.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo