Cale de navigare

România

Această pagină oferă acces la analizele recente efectuate de DG ECFIN cu privire la situația economică a României.

Situația economică

Perspective economice

Comisia publică previziunile macroeconomice pentru UE și statele membre de trei ori pe an: primăvara (în mai), toamna (în noiembrie) și iarna (în februarie). Aceste previziuni sunt realizate de către Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN).

Asistența financiară din partea Uniunii

În octombrie 2013, s-a convenit oficial asupra unui program de asistență financiară preventivă pentru România. Astfel, UE și FMI vor pune la dispoziția României câte 2 miliarde de euro, până la sfârșitul lunii septembrie 2015. România beneficiază de sprijin financiar din partea UE pentru a treia oară. Primul program (2009-2011), care a oferit o finanțare de 20 de miliarde de euro, din care 5 miliarde din partea UE, a fost utilizat în întregime. Al doilea program (2011-2013) a pus la dispoziție asistență preventivă în valoare de 5 miliarde de euro, din care 1,4 miliarde din partea UE. Fondurile nu au fost trase.

Supravegherea bugetară

Evaluările programului de convergență al României

Așa cum se prevede în Pactul de stabilitate și de creștere, România prezintă, în fiecare primăvară, un program de convergență care conține o actualizare a strategiei bugetare pe termen mediu.

Pe baza unei evaluări a Comisiei, elaborate de DG ECFIN, Consiliul adoptă un aviz privind acest program, în contextul semestrului european.

Statele din zona euro își prezintă programele de stabilitate, în timp ce țările din afara zonei euro prezintă programe de convergență.

România și procedura UE aplicabilă deficitelor excesive

În prezent, România nu face obiectul unei proceduri aplicabile deficitelor excesive.

Supravegherea macroeconomică

Programul național de reformă

Ca parte din Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, România a prezentat în primăvară un program național de reformă care a fost evaluat de către Comisiepdf Traducerile linkului anterior .

Procedura privind dezechilibrele macroeconomice

Procedura privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) este un mecanism de supraveghere care are rolul de a permite identificarea din timp a riscurilor potențiale, prevenirea apariției unor dezechilibre economice dăunătoare și corectarea celor existente.

În fiecare an, PDM pleacă de la Raportul privind mecanismul de alertă, un filtru realizat pe baza unui tablou de indicatori și analize economice, prin care se identifică țările și aspectele pentru care este considerată necesară o analiză mai detaliată (analiză aprofundată). Rezultatul acestor analize aprofundate constituie baza pentru măsurile suplimentare din cadrul PDM.

Un bilanț aprofundat al situației economice din România a fost realizat în 2015. Accesați linkul de mai jos pentru a citi documentul integral: