Navigacijska pot

Evrsko območje

Evrsko območje je ime skupine držav članic, ki uporabljajo skupno valuto evro.

Države članice evrskega območja imajo skupno valuto in enotno monetarno politiko, ki jo vodi Evropska centralna banka.

Ekonomska konvergenca zagotavlja nemoteno delovanje gospodarstva v območju evra ter gospodarsko rast in blaginjo držav, ki prevzamejo skupno valuto.

Gospodarske razmere

Evropska komisija trikrat letno objavi gospodarsko napoved za EU in države članice, in sicer spomladi (maja), jeseni (novembra) in pozimi (februarja). Napovedi pripravi generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve (GD ECFIN).

Proračunski nadzor

Ocena programov stabilnosti

Pakt za stabilnost in rast določa, da morajo države članice EU vsako pomlad objaviti posodobljene informacije o srednjeročni proračunski strategiji.

Države članice evrskega območja to storijo s programi stabilnosti, medtem ko druge države članice pripravijo konvergenčne programe.

GD za gospodarske in finančne zadeve v imenu Komisije pripravi oceno programov, nato pa Svet v okviru evropskega semestra sprejme mnenje o programih evrskega območja ter priporočila po državah članicah.

Postopek EU v zvezi s čezmernim primanjkljajem

Korektivni del Pakta za stabilnost in rast zagotavlja, da države članice rešijo svoj čezmerni javnofinančni primanjkljaj, in sicer z uvedbo postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem.

Osnutki proračunskih načrtov

Sveženj ukrepov, t. i. dvojček, določa, da morajo države članice evrskega območja pred sprejemom svojega proračuna in najkasneje 15. oktobra vsako leto Komisiji predložiti osnutek proračunskega načrta.

Makroekonomski nadzor

Postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem

Postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem je mehanizem nadzora, s katerim je mogoče pravočasno odkriti morebitna tveganja, preprečiti nastanek škodljivega makroekonomskega neravnotežja in odpraviti obstoječa neravnotežja.

Prvi korak postopka je poročilo o mehanizmu opozarjanja: na podlagi kazalnikov in ekonomske analize se oceni, za katere države in vprašanja je potrebna podrobnejša analiza (poglobljeni pregled). Rezultat poglobljenega pregleda je nato podlaga za nadaljnje ukrepe v okviru postopka v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.