Cale de navigare

Zona euro

„Zona euro” este denumirea oficială a grupului de state membre ale UE care au adoptat euro ca monedă națională.

Țările din zona euro utilizează aceeași monedă și aplică politica monetară unică stabilită de Banca Centrală Europeană.

Convergența economică poate contribui la funcționarea corectă a economiei zonei euro și la creșterea economică a statelor care sunt membre ale acestei zone.

Situația economică

În 2015, Comisia a publicat patru documente cu recomandări pentru ansamblul zonei euro, menite să îmbunătățească performanțele economice ale acesteia.

Perspectiva economică

Comisia publică previziunile macroeconomice pentru UE și statele membre de trei ori pe an: primăvara (în mai), toamna (în noiembrie) și iarna (în februarie). Aceste previziuni sunt realizate de către Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN).

Supravegherea bugetară

Evaluările programelor de stabilitate

Conform cerințelor Pactului de stabilitate și de creștere, statele membre trimit, în fiecare primăvară, actualizări ale strategiilor lor bugetare pe termen mediu.

Statele din zona euro își prezintă programele de stabilitate, în timp ce țările din afara zonei euro prezintă programe de convergență.

Pe baza unei evaluări a Comisiei, elaborate de DG ECFIN, Consiliul adoptă un aviz privind programele și recomandările specifice fiecărei țări din zona euro, în contextul semestrului european.

Procedura UE aplicabilă deficitelor excesive

Componenta corectivă a Pactului de stabilitate și creștere (PSC) are rolul de a garanta că statele membre adoptă răspunsuri politice adecvate pentru a corecta deficitele excesive, prin punerea în aplicare a procedurii aplicabile deficitelor excesive.

Proiectele de planuri bugetare

Conform prevederilor pachetului privind supravegherea și monitorizarea bugetară (Two Pack), fiecare stat din zona euro îi prezintă Comisiei, până la data de 15 octombrie a fiecărui an și înainte de adopta bugetul, proiectul de plan bugetar pe care l-a elaborat.

Supravegherea macroeconomică

Procedura privind dezechilibrele macroeconomice

Procedura privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) este un mecanism de supraveghere care are rolul de a permite identificarea din timp a riscurilor potențiale, prevenirea apariției unor dezechilibre economice dăunătoare și corectarea celor existente.

În fiecare an, PDM pleacă de la Raportul privind mecanismul de alertă, un filtru realizat pe baza unui tablou de indicatori și analize economice, prin care se identifică țările și aspectele pentru care este considerată necesară o analiză aprofundată. Rezultatul acestor analize aprofundate constituie baza pentru măsurile suplimentare din cadrul PDM.