Mogħdija tan-navigazzjoni

Żona tal-euro

Iż-“żona tal-euro” hi t-terminu uffiċjali għall-grupp ta’ pajjiżi tal-UE li adottaw l-euro bħala l-munita tagħhom.

Il-pajjiżi taż-żona tal-euro jużaw l-istess munita komuni u l-politika monetarja unika mmexxija mill-Bank Ċentrali europew.

Konverġenza ekonomika tiżgura li l-ekonomija taż-żona tal-euro tiffunzjona tajjeb u li l-pajjiż li jkun daħal fiha jista' jiżviluppa u jirnexxi fiha.

Qagħda ekonomika

Fl-2015, il-Kummissjoni għamlet erba' rakkomandazzjonijiet għaż-żona tal-euro b'mod globali biex tgħinha ttejjeb il-prestazzjoni ekonomika tagħha.

Perspettiva ekonomika

Il-Kummissjoni tippubblika l-previżjonijiet makroekonomiċi għall-UE u l-Istati Membri tliet darbiet fis-sena, fir-rebbiegħa (Mejju), fil-ħarifa (Novembru) u fix-xitwa (Frar). Dawn il-previżjonijiet isiru mid-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (DĠ ECFIN).

Sorveljanza fiskali

Valutazzjonijiet tal-programmi ta’ stabbiltà

Kif mitlub mill-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir, kull rebbiegħa il-pajjiżi membri tal-UE jippreżentaw l-aġġornamenti tagħhom dwar l-istrateġiji fiskali ta’ terminu medju.

Il-pajjiżi taż-żona tal-euro jippreżentaw programmi ta’ stabbiltà filwaqt li pajjiżi barra ż-żona tal-euro jippreżentaw programmi ta’ konverġenza.

Skont il-valutazzjoni mill-Kummissjoni ppreparata minn DĠ ECFIN, il-Kunsill jadotta opinjoni dwar il-programmi taż-żona tal-euro u rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż fl-ambitu tas-Semestru Europew.

Proċedura tal-UE dwar l-Iżbilanċ Eċċessiv

Il-fergħa korrettiva tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir (PST) tiżgura li l-Istati Membri jadottaw tweġibiet politiċi xierqa biex jittranġaw defiċits eċċessivi billi jimplimentaw il-Proċedura ta’ Żbilanċ Eċċessiv (PŻE).

Abbozzi ta' pjanijiet baġitarji

Kif meħtieġ mit-Tieni Pakkett, il-pajjiżi taż-żona tal-euro jibagħtu abbozzi tal-pjanijiet baġitarji lill-Kummissjoni sal-15 ta' Ottubru kull sena, qabel l-adozzjoni tal-baġit.

Sorveljanza makroekonomika

Proċedura ta’ Żbilanċ Makroekonomiku

Il-Proċedura ta' Żbilanċ Makroekonomiku (MIP) hi mekkaniżmu ta' sorveljanza li għandu l-għan li jidentifika b'mod bikri r-riskji potenzali, jimpedixxi li jitfaċċaw żbilanċi ta' ħsara makroekonomiċi u jikkoreġi l-iżbilanċi li jinsabu diġà.

Il-punt tat-tluq annwali tal-MIP hu r-Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta’ Twissija: Ibbażat fuq tabella ta’ indikaturi u fuq il-ġudizzju ekonomiku, ir-rapport huwa filtru biex jidentifika l-pajjiżi u l-kwistjonijiet li teħtiġilhom analiżi aktar mill-qrib (reviżjoni fil-fond). Ir-riżultat ta’ dawn ir-reviżjonijiet fil-fond jifforma l-bażi għal aktar passi taħt l-MIP.