Navigacijski put

Europodručje

„Europodručje” je službeni naziv skupine država članica EU-a koje su uvele euro.

Države članice europodručja imaju zajedničku valutu i jedinstvu monetarnu politiku koju provodi Europska središnja banka.

Gospodarskom konvergencijom osigurava se nesmetano funkcioniranje gospodarstva europodručja te gospodarski rast i napredak država članica unutar njega.

Gospodarsko stanje

Komisija objavljuje makroekonomske prognoze za EU i države članice triput godišnje, odnosno svakog proljeća (svibanj), jeseni (studeni) i zime (veljača). Te prognoze izrađuje Glavna uprava za gospodarske i financijske poslove (ECFIN).

Fiskalni nadzor

Ocjene programâ stabilizacije

U skladu s Paktom o stabilnosti i rastu, svakog proljeća države članice EU-a podnose ažurirane srednjoročne fiskalne strategije.

Države članice europodručja podnose programe stabilizacije, a države izvan europodručja dostavljaju programe konvergencije.

Na temelju ocjene Glavne uprave za gospodarske i financijske poslove Vijeće donosi mišljenje o programima za europodručje i posebne preporuke po državama članicama u okviru Europskog semestra.

Postupak EU-a u slučaju prekomjernog deficita

Korektivnim dijelom Pakta o stabilnosti i rastu osigurava se da države članice u slučaju prekomjernog deficita odgovore prikladnim politikama slijedeći predviđeni postupak.

Nacrti proračunskih planova

U skladu s paketom od dvije mjere države članice europodručja Komisiji podnose nacrte proračunskih planova do 15. listopada svake godine, prije donošenja proračuna.

Makroekonomski nadzor

Postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže

Postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže nadzorni je mehanizam čija je svrha prepoznati potencijalne rizike u ranoj fazi kako bi se spriječila pojava štetnih makroekonomskih neravnoteža.

Prvi korak tog postupka jest izvješće o mehanizmima upozoravanja. To se izvješće temelji na pokazateljima i ekonomskoj ocjeni te služi kao filtar za prepoznavanje država i pitanja za koje je potrebna podrobnija analiza (detaljno preispitivanje). Rezultati tih detaljnih preispitivanja služe kao temelj za ostale korake u postupku.