Sti

Euroområdet

"Euroområdet" er den officielle betegnelse for den gruppe af EU-lande, der har indført euroen som deres valuta.

Landene i euroområdet deler den fælles valuta og den fælles valutapolitik, som styres af Den Europæiske Centralbank.

Den økonomiske konvergens garanterer, at økonomien i euroområdet fungerer gnidningsløst, og at et EU-land, der deltager, kan vokse og blive mere velstående.

Den økonomiske situation

Kommissionen offentliggør makroøkonomiske prognoser for EU og de enkelte lande tre gange om året: om foråret (maj), om efteråret (november) og om vinteren (februar). Disse prognoser udarbejdes af Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender (GD ECFIN).

Finanspolitisk tilsyn

Vurderinger af stabilitetsprogrammer

Som krævet i stabilitets- og vækstpagten fremsender EU-landene hvert forår opdateringer af deres finanspolitiske strategier på mellemlang sigt.

Landene i euroområdet indsender stabilitetsprogrammer, mens landene uden for euroområdet indsender konvergensprogrammer.

På grundlag af en vurdering fra Kommissionen, som udarbejdes af GD ECFIN, vedtager Rådet en udtalelse om programmerne for euroområdet og landespecifikke henstillinger som led i det europæiske semester.

EU's procedure ved uforholdsmæssigt store underskud

Den korrigerende del at stabilitets- og vækstpagten sikrer, at EU-landene træffer de rigtige politiske beslutninger for at korrigere uforholdsmæssigt store underskud ved at bruge proceduren ved uforholdsmæssigt store underskud.

Udkast til budgetplaner

Som krævet i "Two Pack" (pakken om økonomisk styring) skal landene i euroområdet hvert år indsende udkast til budgetplaner til Kommissionen senest den 15. oktober, før budgettet vedtages.

Makroøkonomisk tilsyn

Proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer

Proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (MIP) er en tilsynsmekanisme, der skal konstatere mulige risici på et tidligt tidspunkt, forebygge, at der opstår skadelige makroøkonomiske ubalancer, og rette op på eksisterende ubalancer.

Det årlige udgangspunkt for MIP er rapporten om varslingsmekanismen: På grundlag af en resultattavle med indikatorer og en økonomisk vurdering er rapporten et filter, der udpeger, hvilke lande og problemstillinger der kræver en nærmere økonomisk analyse (en såkaldt "dybdegående undersøgelse"). Resultatet af disse undersøgelser danner grundlag for yderligere tiltag ud fra MIP.