Cale de navigare

Programele de stabilitate și de convergență

În luna aprilie a fiecărui an, statele membre ale UE trebuie să-și prezinte planurile bugetare pentru următorii trei ani. Acest exercițiu se bazează pe norme de guvernanță economică prevăzute de Pactul de stabilitate și de creștere, care au scopul de a preveni apariția sau agravarea dificultăților bugetare.

Statele din zona euro fac acest lucru în cadrul unor documente denumite „programe de stabilitate”, în timp ce statele membre care nu au adoptat moneda euro prezintă așa-numitele „programe de convergență”, care includ informații suplimentare despre politicile monetare.

În baza acestor documente, Comisia și miniștrii de finanțe ai statelor membre stabilesc dacă țara în cauză este pe drumul cel bun în direcția îndeplinirii obiectivelor bugetar pe termen mediu (OTM), ținând cont de două elemente: analiza soldului structural și criteriul de referință privind cheltuielile.

Criteriul de referință privind cheltuielile este o normă care limitează rata de creștere a cheltuielilor publice la (sau sub) nivelul ratei de creștere economică potențială pe termen mediu a unei țări. Face excepție cazul în care o depășire a acestui nivel este compensată prin măsuri suplimentare de creștere a veniturilor.

Orientările privind conținutul și formatul programelor fac obiectul unui cod de conduităpdf Traducerile linkului anterior .

Programele de stabilitate și de convergență conțin:

  • Un obiectiv bugetar pe termen mediu (OTM) - o țintă bugetară stabilită pentru fiecare stat membru, definită în termeni structurali. Statele membre trebuie să stabilească, de asemenea, obiective anuale pentru atingerea OTM și să prevadă evoluția ponderii datoriei în PIB.
  • Ipoteze economice subiacente (creștere economică, ocuparea forței de muncă, inflație și alte variabile economice importante).
  • O descriere și o evaluare a măsurilor de politică necesare pentru îndeplinirea obiectivelor programului.
  • O analiză a efectelor pe care modificările principalelor ipoteze economice le-ar putea avea asupra situației bugetare și a datoriilor.
  • Informații despre mai multe exerciții bugetare, printre care: un exercițiu de execuție bugetară, exercițiul bugetar în curs și planurile pentru următoarele trei exerciții.
  • Dacă este cazul, o explicație cu privire la motivele pentru care obiectivele nu sunt îndeplinite.

Programele de convergență ar trebui să se bazeze pe scenarii bugetare viabile.

Programele de stabilitate prezentate de statele membre din zona euro ar trebui să se bazeze pe previziuni macroeconomice formulate sau aprobate de organisme independente. Aceste previziuni sunt comparate cu cele ale Comisiei și, după caz, cu cele ale altor organisme independente. Orice diferențe semnificative între scenariile adoptate de guverne și previziunile Comisiei trebuie explicate.

Ca parte din ciclul anual de guvernanță economică, programele de stabilitate și de convergență sunt evaluate de către Comisie atât înainte, cât și după punerea lor în aplicare. Acest lucru îi permite Comisiei să identifice și să analizeze orice riscuri de neconformitate înainte ca acestea să apară efectiv, dar și să detecteze eventualele cazuri de neconformitate care ar putea justifica, în cele din urmă, aplicarea de sancțiuni.

Pe lângă programele de stabilitate, statele din zona euro trebuie să prezinte în fiecare an proiecte de planuri bugetare.

Sinteză anuală

Consultați programele de stabilitate sau de convergență, programele naționale de reformă și recomandările specifice formulate de Comisie pentru fiecare țară.

Ani: 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 1998-2010

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text