Navigacijska pot

Baze podatkov in kazalniki na področju gospodarstva

Glavna vloga Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve je skrb za uspešnost ekonomske in monetarne unije. Zato izvaja veliko različnih makroekonomskih analiz, za katere potrebuje ustrezne in visokokakovostne statistične kazalnike.

Večinoma uporablja objavljane uradne podatke, ki jih zagotovi Eurostat, tj. Statistični urad Evropske unije, v tesnem sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic EU, medtem ko podatke za monetarno in finančno statistiko zagotovi predvsem Evropska centralna banka skupaj z evropskim sistemom centralnih bank. Statistične podatke za države, ki niso članice EU, zagotavljajo mednarodne organizacije, kot so Združeni narodi, Mednarodni denarni sklad in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

Filtriranje in prilagajanje podatkov, ki so pomembni za naloge Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve je predvsem uporabnik makroekonomskih statističnih podatkov. Vendar mora zaradi velike količine uradnih statističnih podatkov, ki so na voljo, te podatke izbrati, organizirati, preoblikovati in prilagoditi glede na naloge. Zaradi filtriranja in prilagajanja statističnih podatkov so nastale številne baze statističnih podatkov in pomembni statistični dokumenti za interno uporabo Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve. Postale so nepogrešljivi delovni pripomoček.

Ker se za analize in poročila Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve zanima tudi javnost, so običajno objavljeni na spletni strani. Politika Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve v zvezi z osnovnimi statističnimi podatki je, da se dostop do najpomembnejših uporabljenih statističnih orodij omogoči javnosti, ki lahko tako pogleda uporabljene statistične baze in preveri podatke; to spodbuja tudi komunikacijo med Generalnim direktoratom za gospodarske in finančne zadeve ter bralci in uporabniki njegovih publikacij.

Pregled orodij

Med predstavljenimi statističnimi kazalniki je baza podatkov z letnimi ključnimi nacionalnimi računovodskimi podatki (AMECO) od leta 1960 naprej. Izčrpna statistična priloga in več statističnih dokumentov za javnofinančne podatke, vključno s ciklično prilagojenimi proračunskimi saldi, temeljijo na tej bazi podatkov in so predstavljeni ločeno.

BACH je baza podatkov, ki vsebuje skupne podatke o bilanci stanja nefinančnih družb in dopolnjuje uradne nacionalne računovodske podatke za sektor družb.

Kazalniki konkuren, a database containing aggregate balance sheet data of non-financial companies, to complement the official national accounts data for the company sector

Druga področja vključujejo kazalnike (npr. ključne kazalnike za evroobmočje, projekcijo za rast BDP na evroobmočju, indeks monetarnih pogojev, gospodarstva držav kandidatk po četrtletjih) in baze podatkov o političnih reformah (npr. o reformah trga dela in mikroekonomskih reformah), ki so rezultat analitičnega dela Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve.

V zvezi s strukturnimi kazalniki je na voljo kratek pregled baze podatkov in prenovljene lizbonske strategije (pobuda za rast in delovna mesta), vključno z oceno Komisije v zvezi z napredkom držav članic po reformi. Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve upravlja tudi mrežo nacionalnih uradov, s čimer zagotavlja usklajenost programa EU za raziskave podjetniških in potrošniških gibanj.

To je edino področje, na katerem Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve podatke hkrati uporablja in tudi zagotavlja.

Posodabljanje podatkov

Na splošno so posodobitve odvisne od dostopnosti novih podatkov, čeprav so v več primerih odvisne od časovne razporeditve dela Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve. To velja zlasti za bazo podatkov AMECO in z njo povezanimi javnofinančnimi podatki, kjer se baza podatkov posodobi dvakrat na leto po pomladanski (v začetku maja) in jesenski (v začetku novembra) napovedi ter objavi na spletu skupaj z novo gospodarsko napovedjo. Med obema napovedima ostanejo podatki nespremenjeni.

Dodatna orodja

  • Natisni 
  • Pomanjšaj besedilo 
  • Povečaj besedilo