Cale de navigare

Baze de date şi indicatori economici

Rolul principal al Direcţiei Generale Afaceri Economice şi Financiare (DG ECFIN) este să promoveze succesul Uniunii Economice şi Monetare. În acest scop, DG ECFIN realizează o gamă largă de analize macroeconomice pentru care sunt necesari indicatori statistici şi economici corespunzători şi de înaltă calitate.

Multe din rezultatele acestor analize sunt date oficiale publicate de Eurostat, serviciul de statistică al Uniunii Europene, în strânsă colaborare cu institutele naţionale de statistică ale statelor membre. Statisticile monetare şi financiare sunt furnizate în principal de Banca Centrală Europeană şi de Sistemul European al Băncilor Centrale. În ceea ce priveşte ţările terţe, statisticile provin de la organizaţii internaţionale precum ONU, FMI şi OCDE.

Filtrarea şi adaptarea datelor corespunzătoare sarcinilor DG ECFIN

DG ECFIN este în esenţă utilizator principal şi nu producător de statistici macroeconomice. Însă, din cauza numărului mare de statistici oficiale disponibile, toate informaţiile pertinente pentru sarcinile DG ECFIN trebuie să fie selectate, organizate, transformate şi adaptate în funcţie de sarcina care trebuie efectuată. Acest proces de filtrare şi adaptare a statisticilor a dus la crearea unor baze de date statistice şi a unui număr substanţial de documente statistice pentru utilizare internă în cadrul DG ECFIN. Acestea au devenit unelte de lucru indispensabile.

Deoarece analizele şi rapoartele DG ECFIN sunt de interes public, acestea sunt de regulă publicate pe site-ul internet. Politica DG ECFIN cu privire la datele statistice de bază utilizate este de a pune la dispoziţia publicului cele mai importante produse statistice folosite, pentru ca acesta să le poată vedea şi să verifice cifrele; de asemenea, acest lucru încurajează comunicarea dintre DG ECFIN, utilizatorii şi cititorii publicaţiilor sale.

Prezentarea produselor

ar fi, reformele de pe piaţa forţei de muncă şi reformele microeconomice) care rezultă din activitatea analitică a DG ECFIN. În ceea ce priveşte indicatorii structurali, sunt prezentate bazele de date şi Strategia de la Lisabona reînnoită (pentru creştere economică şi crearea de locuri de muncă), în special evaluarea Comisiei cu privire la progresele realizate de statele membre în materie de reforme. De asemenea, DG ECFIN administrează o reţea de institute naţionale cu scopul derulării unui program comunitar armonizat de sondaje privind activităţile economice şi consumatorii. Acesta este singurul domeniu în care DG ECFIN este atât utilizatorul, cât şi furnizorul de informaţii.

Actualizarea

În general, actualizările depind de cantitatea de date recente, dar în multe cazuri acestea respectă calendarul procedurilor interne de lucru ale DG ECFIN. Acest lucru se aplică în special în cazul bazei de date AMECO şi al datelor guvernamentale aferente - baza de date este actualizată de două ori pe an, după exerciţiile de prognoză din primăvară (începutul lunii mai) şi toamnă (începutul lunii noiembrie), după care este publicată pe internet împreună cu noile date de prognoză economică. Între cele două exerciţii de prognoză, datele rămân neschimbate.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text