Cesta

Ekonomické databáze a ukazatele

Hlavní úlohou generálního ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (GŘ ECFIN) je podporovat úspěch hospodářské a měnové unie. Za tímto účelem provádí širokou škálu úkolů v oblasti makroekonomických analýz, pro něž jsou zapotřebí vhodné a kvalitní ekonomické statistické ukazatele.

Většinou těchto analytických úkolů jsou zveřejněné oficiální údaje poskytnuté statistickým úřadem Evropské unie „Eurostat“ v úzké spolupráci s národními statistickými úřady členských států EU. Hlavním poskytovatelem měnových a finančních statistik je Evropská centrální banka spolu s Evropským systémem centrálních bank. Statistiky týkající se třetích zemí poskytují mezinárodní organizace, např. OSN, MMF a OECD.

Filtrování a úprava údajů důležitých pro úkoly GŘ ECFIN

GŘ ECFIN je v zásadě především uživatelem, nikoliv tvůrcem makroekonomických statistik. Z velkého množství dostupných oficiálních statistických údajů je však nutno vybrat údaje důležité pro úkoly GŘ ECFIN, uspořádat je, transformovat a upravit v závislosti na daném úkolu. Tento proces filtrování a úpravy statistických údajů vedl k vytvoření řady statistických databází a statistických dokumentů pro interní použití v rámci GŘ ECFIN. Staly se z nich nepostradatelné pracovní nástroje.

Jelikož analýzy a zprávy GŘ ECFIN představují veřejný zájem, jsou zpravidla zveřejňovány na internetových stránkách. Pokud jde o použité statistické podklady, GŘ ECFIN zpřístupňuje nejdůležitější použité statistické výsledky veřejnosti, která se tak seznámí se statistickými podklady a může si údaje ověřit. To rovněž podporuje komunikaci mezi GŘ ECFIN a čtenáři a uživateli jeho publikací.

Přehled produktů

K uváděným statistickým ukazatelům patří AMECO, databáze s ročními hlavními údaji národních účtů od roku 1960. Z této databáze je odvozena a předkládána zvlášť ucelená statistická příloha a řada statistických dokumentů týkající se údajů o veřejných financích, včetně cyklicky očištěných rozpočtových sald. Další databáze BACH obsahuje souhrnné údaje z rozvahy nefinančních společností, které doplňují oficiální údaje národních účtů pro podnikatelský sektor. Ukazatele cenové a nákladové konkurenceschopnosti představují vývoj reálných směnných kurzů na základě různých cenových a nákladových ukazatelů pro celou řadu zemí a jejich seskupení. Jiné oblasti zahrnují ukazatele (např. hlavní ukazatele pro eurozónu, prognóza růstu HDP eurozóny, index měnových podmínek, ekonomiky kandidátských zemí čtvrtletně) a databáze týkající se politických reforem (např. reformy trhu práce a mikroekonomické reformy) vyplývající z analytické práce GŘ ECFIN. Pokud jde o strukturální ukazatele, je poskytován stručný přehled o databázi i obnovené lisabonské strategii (iniciativa pro růst a zaměstnanost), včetně posouzení pokroku členských států při reformě ze strany Komise. GŘ ECFIN rovněž spravuje síť národních úřadů za účelem provádění harmonizovaného programu EU pro průzkumy trendů u podniků a spotřebitelů. To je jediná oblast, kde je GŘ ECFIN jak uživatelem, tak i poskytovatelem údajů.

Režim aktualizace

Aktualizace obvykle závisí na dostupnosti nových údajů, v několika případech se však uskutečňuje podle časového plánu stanoveného ve vnitřních pracovních postupech GŘ ECFIN. To se týká zejména databáze AMECO a souvisejících údajů o veřejných financích, kde je databáze aktualizována dvakrát ročně, a to po jarní prognóze (počátkem května) a podzimní (počátkem listopadu) prognóze a zveřejněna na internetu spolu s novými údaji hospodářské prognózy. Mezi těmito dvěma prognózami se údaje nemění.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo