Навигационна пътека

Авторски Права

© Европейски общности.

Желаещите да използват съдържанието на този сайт за всякакви цели, различни от лична употреба, трябва писмено да подадат заявление до:

Служба за официални публикации на Европейските общности

Служба за авторски права

2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Fax (352) 29 29-42755
E-mail: OPOCE-INFO-COPYRIGHT@publications.europa.eu