This site has been archived on 27/01/17
27/01/17

Navigačný riadok

Slovensko zavádza euro

Európska komisia bude podrobne sledovať priebeh zavádzania eura na Slovensku počínajúc 1. januárom 2009. Aktualizované informácie z prieskumov Komisie a slovenských inštitúcii budú uverejňované denne od 1. do 16. januára 2009.

Článok z 16.01.2008

Úspešné ukončenie obdobia duálneho obehu na Slovensku


Dnes je posledný deň, kedy obchody na Slovensku prijímajú platby v dvoch menách – slovenských korunách aj eurách. Obdobie duálneho obehu končí dnešným dňom a slovenská koruna oficiálne prestáva byť zákonným platidlom. Slovenské bankovky je však možné vymeniť bez poplatkov vo všetkých komerčných bankách do konca roku 2009. Slovenská národná banka bude pokračovať vo výmene bankoviek za rovnakých podmienok ako 1. januára 2009 bez časového obmedzenia. Mince v slovenskej mene môžete vymeniť v komerčných bankách do 30. júna 2009 a v NBS do konca roku 2013.

Výmena hotovosti nabrala v posledných dvoch dňoch spád. Z prieskumu Komisie vyplýva, že podiel občanov, ktorí mali pri sebe výlučne eurobankovky stúpol zo 73 % (údaj z utorka 13. januára) na 89 % (údaj zo štvrtka 15. januára). Navyše zhruba 8 % malo v peňaženkách najmä eurobankovky, takže celkovo 97 % Slovákov malo deň pred ukončením obdobia duálneho obehu výlučne alebo najmä eurobankovky. Súčasne okolo 98 % obyvateľov malo výlučne alebo najmä euromince. Aj napriek pomalému štartu zmeny meny na Slovensku, konečné výsledky sú porovnateľné s výsledkami zaznamenanými v Slovinsku na konci obdobia duálneho obehu: 16. januára 2007 malo 97 % Slovincov výlučne alebo prevažne eurobankovky alebo euromince.

Podiel hotovostných platieb výlučne v eurách takisto znamenal významný nárast, a to z 87 % v utorok na 96 % vo štvrtok večer (15. januára). Len 2 % nakupujúcich platilo slovenskými korunami a všetci nakupujúci, ktorí sa zúčastnili prieskumu Komisie, dostali vydané v eurách.

Zmena meny na Slovensku prebehla hladko a bola veľmi úspešná. Vďaka detailným prípravám vo všetkých sektoroch neboli zaznamenané žiadne významné problémy. Bankový a retailový sektor sa vo všeobecnosti úspešne vysporiadali s mimoriadnym náporom v čase paralelného obehu oboch mien. V neposlednom rade je potrebné poznamenať, že spolupráca a trpezlivosť zo strany občanov bola takisto veľmi dôležitým prvkom v procese zavedenia spoločnej európskej meny na Slovensku.
Tlačové správyOdkazy

  • Flash Eurobarometer 255 (15.01.2009) - Slovak switchover to euro - D-Day + 14: Reportpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu and graphspdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu pdf

  • Flash Eurobarometer 255 (13.01.2009) - Slovak switchover to euro - D-Day + 12: Reportpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu and graphspdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu pdf

  • Flash Eurobarometer 255 (10.01.2009) - Slovak switchover to euro - D-Day + 9: Reportpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu and graphspdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu pdf

  • Flash Eurobarometer 255 (07.01.2009) - Slovak switchover to euro - D-Day + 6: Reportpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu and graphspdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu pdf

  • Flash Eurobarometer 255 (05.01.2009) - Slovak switchover to euro - D-Day + 4: Reportpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu and graphspdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu pdf

  • Flash Eurobarometer 255 (03.01.2009) - Slovak switchover to euro - D-Day + 2: Reportpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu and graphspdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu pdf

  • Flash Eurobarometer 255 (02.01.2009) - Slovak switchover to euro - D-Day + 1: Reportpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu and graphspdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu pdf

  • Flash Eurobarometer 255 (01.01.2009) - Slovak switchover to euro - D-Day: Reportpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  and graphspdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu pdf

  • Flash Eurobarometer 255 (29.12.2008) - Slovak switchover to euro: Prior to the dual circulation period: Reportpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu pdf