This site has been archived on 27/01/17
27/01/17

Sökväg

Det vinnande förslaget till nytt euromynt!

Tack till alla som har deltagit och röstat fram det vinnande förslaget till nytt eurominnesmynt! Minnesmyntet ges ut för att fira att den ekonomiska och monetära unionen (EMU) fyller tio år.

Alla länder i euroområdet kommer att ge ut ett minnesmynt med denna utformning från och med januari 2009.

På myntet framställs euron som det senaste steget i handelns långa utveckling från förhistorisk byteshandel (som kommer till uttryck i den medvetet primitiva utformningen) till den ekonomiska och monetära unionen

Omröstningen


Mellan den 31 januari och den 22 februari 2008 kunde alla EU-medborgare och EU-invånare rösta på sin favorit bland de föreslagna mynten. Det fanns fem alternativ att välja bland. Förslagen hade tidigare valts ut av EU:s myntdirektörer. 141 675 personer deltog i omröstningen. Det vinnande förslaget fick 41.48 % av rösterna.

>> Se resultat

Det vinnande förslaget ritades av George Stamatopoulos som är modellör vid Greklands Bank. Alla länder i euroområdet kommer att ge ut ett minnesmynt med denna utformning från och med januari 2009.

Vi lyckönskar vår vinnare!


En uppsättning värdefulla samlarmynt i euro har skickats till vinnaren


PrizeMinnesmynt


Det här är andra gången som alla länder i euroområdet ger ut ett euromynt med en gemensam utformning av myntets båda sidor, alltså även av den nationella sidan. Första gången detta hände var när länderna gav ut ett 2-eurominnesmynt för att fira Romfördragets 50-årsdag 2007.

Minnesmynt är alltid i valören 2 euro och avsedda att sättas i omlopp i hela euroområdet. Det hindrar inte att de ofta väcker myntsamlarnas särskilda intresse.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek