This site has been archived on 27/01/17
27/01/17

Ścieżka nawigacji

Nowe euro już wybrane!

Obywatele i mieszkańcy UE wybrali w drodze głosowania projekt okolicznościowej monety euro upamiętniającej dziesiątą rocznicę powstania Unii Gospodarczej i Walutowej oraz stworzenie europejskiej waluty.

Okolicznościowe monety będą bite we wszystkich państwach strefy euro począwszy od stycznia 2009 r.

Projekt nawiązuje swoją stylistyką do sztuki prymitywnej, aby pokazać, że euro jest uwieńczeniem długiej historii wymiany handlowej, od handlu wymiennego w epoce prehistorycznej aż do czasów Unii Gospodarczej i Walutowej.

Wybór euro w drodze głosowania


Głosowanie, w którym mogli wziąć udział wszyscy obywatele i mieszkańcy Unii Europejskiej, rozpoczęło się 31 stycznia i trwało do 22 lutego br. Głosujący mieli wybrać jeden spośród pięciu projektów wybranych wcześniej przez dyrektorów mennic narodowych z krajów strefy euro. Oddano 141 675 głosów, z czego 41,48 proc. na zwycięski projekt.

>> Zobacz wyniki 

Autorem zwycięskiego projektu jest George Stamatopoulos, rzeźbiarz z Banku Grecji. Monety okolicznościowe wykonane według nowego wzoru będą bite we wszystkich państwach strefy euro począwszy od stycznia 2009 roku.

Gratulujemy zwycięzcy

Kolekcja monet euro o znacznej wartości niebawem trafi do zwycięzcy   

Prize

Monety okolicznościowe


Już po raz drugi wszystkie państwa strefy euro przystąpią do bicia monet, których rewers będzie taki sam − po raz pierwszy miało to miejsce w 2007 r., kiedy ukazała się moneta okolicznościowa o nominale 2 euro upamiętniająca pięćdziesięciolecie traktatu rzymskiego.

Monety pamiątkowe są zawsze monetami o nominale 2 euro i są środkiem płatniczym w całej strefie euro. Często bywają też przedmiotem żywego zainteresowania kolekcjonerów.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst