Διαδρομή πλοήγησης

Η Κύπρος και η Μάλτα υιοθετούν το ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Κύπρο και τη Μάλτα όσον αφορά τη μετάβαση στο ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2008. Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις, με βάση στοιχεία της Επιτροπής και των εθνικών αρχών, θα παρέχεται καθημερινά μετά την ημερομηνία αυτή.

>>Επικαιρότητα: Καλωσορίζουμε την Κύπρο και τη Μάλτα στην ευρωζώνη!

Full set of Dual circulation reports from 26.01.2008 enpdfpdf   

Δελτία Τύπου


Οπτικοακουστικό υλικό
Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου