This site has been archived on 27/01/17
27/01/17

Navigatsioonitee

Euroala laienemise praktiliste ettevalmistuste üheteistkümnes aruanne

12.11.2010 - Komisjon leiab, et Eesti ettevalmistused edenevad hästi, soovitades euro kasutuselevõtu viimases etapis mõnedes valdkondades lisameetmeid.

Täna vastuvõetud Komisjoni aruanne keskendub Eestile, kes võtab euro kasutusele vähem kui kahe kuu parast.

Komisjon leiab, et Eesti ettevalmistused edenevad hästi, soovitades euro kasutusele võtmise viimases etapis mõnedes valdkondades lisameetmeid, eelkõige põhjendamatute hinnatõusude ja väära hinnatunnetuse vältimiseks. Komisjon soovitab jätkuvalt suurendada õiglase hinnastamise kokkuleppega liitunute arvu, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osas, ning jagada õigeaegselt euro kasutuselevõtuga seotud vajalikku teavet kõigile Eesti elanikele, eriti enam haavatavatele.

Aruandele lisatud töö-dokument käsitleb eurole ülemineku ettevalmistusi teistes eurot veel mitte kasutavates liikmesriikides (välja arvatud Ühendkuningriik ja Taani, kes võivad ühisraha kasutuselevõtust loobuda).

Dokumendid

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem