This site has been archived on 27/01/17
27/01/17

Navigatsioonitee

Eesti läheb 1. jaanuarist 2010 üle eurole

15.07.2010 - Pärast Euroopa Parlamendi, Euroopa Keskpanga ja ELi institutsioonide heakskiitu annavad ka rahandusministrid Eestile nüüd lõpliku heakskiidu eurole üleminekuks.

Rahandusministrite otsus on viimane osa maikuus alguse saanud protsessist, kui Euroopa Komisjon tegi kindlaks, et Eesti on täitnud kõik Euroopa ühisrahale ülemineku tingimused.

Eesti peaks kroonilt eurole üle minema 1. jaanuaril 2010, olles seega 17. euroalaga ühinev riik.

Eesti on ühinemishetkel heas olukorras – riigi rahanduses valitseb kord. Eelmisel aastal oli riigi eelarvepuudujääk 1,7% SKPst, mis jääb kaugele alla ELi kehtestatud 3% piiri. Valitsemissektori võlg oli samuti väike – üksnes 7,2% SKPst.

Eesti majandus on väga paindlik ning kuigi see ei ole olnud kriisi suhtes immuunne, on see viimase kahe aastakümne jooksul näidanud märke suutlikkusest toimida fikseeritud vahetuskursiga ning vastavalt sellele kohaneda.

Kuid üleminek eurole ei tähista veel teekonna lõppu. Euroalasse kuuluva riigina peab Eesti jätkama sellise poliitika rakendamist, mis toetab majanduskasvu ja piirab liigse sisenõudluse ohtu.

Järgmistel kuudel teevad Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank Eestiga tihedat koostööd sujuva ülemineku tagamiseks. Ettevalmistuste hulka kuulub näiteks teabekampaania, mis aitab eestlastel uue vääringuga paremini kohaneda.

Euro sai alguse 1999. aastal virtuaalse vääringuna sularahata maksete puhul ning raamatupidamisega seotud eesmärkidel. Euromündid ja pangatähed lasti ringlusesse kolm aastat hiljem.

Pärast 1,2 miljoni elanikuga Eesti ühinemist elab euroalal kokku 330 miljonit inimest. Eelmised selle sammu astunud riigid olid Slovakkia (2009), Küpros ja Malta (2008) ning Sloveenia (2007).

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem