Naršymo kelias

Penkeri metai po ES plėtros

Kokie pagrindiniai naujų šalių įstojimo į es privalumai?

20/02/2009.


Per du paskutinius plėtros etapus į ES įstojo 12 naujų Vidurio bei Rytų Europos bei Viduržemio jūros šalių. Didžiausia plėtros banga buvo 2004 m. (Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija), o 2007 m. įstojo dar dvi šalys (Bulgarija ir Rumunija). Plėtros rezultatai:

 • naujosiose valstybėse narėse labai pakilo gyvenimo lygis;
 • išaugo valstybių narių tarpusavio prekyba, todėl ES tapo konkurencingesnė;
 • naujųjų valstybių narių ekonomika tapo šiuolaikiškesnė (labiau orientuota į paslaugas ir žinias);
 • ES senbuvėms atsivėrė naujų investavimo galimybių, ypač finansų sektoriuje;
 • naujosiose valstybėse narėse stabilizavosi institucijos ir įstatymai (konkurencijos, produktų rinkos reguliavimo ir pan.);
 • iš ES struktūrinių ir sanglaudos fondų skirta daugiau investicijų naujosiosms narėms.


>> Communication and report


KAM PLĖTRA BUVO NAUDINGA IR KUO?

 • Piliečiams

  • onaujosiose valstybėse narėse, nes pakilo gyvenimo lygis, atsirado naujų darbo galimybių savoje šalyje ir užsienyje;
  • osenosiose valstybėse narėse, nes padidėjo pigesnių produktų ir paslaugų pasiūla.

 • Įmonėms

  • onaujosiose valstybėse narėse, nes atsivėrė eksporto į senąsias nares bei žinių perdavimo ir investicijų iš jų galimybių;
  • osenosiose valstybėse narėse, nes atsivėrė investavimo ir eksporto galimybių, padidėjo konkurencingumas.


KOKIE SVARBIAUSI UŽDAVINIAI LAUKIA ATEITYJE?


 • Užtikrinti, kad dėl dabartinės visuotinės recesijos nedingtų jau atlikto darbo vaisiai;
 • visiškai integruoti naujų valstybių narių ūkius į ES (be kita ko, didinant bendrą ES ekonominę integraciją);
 • mažinti uždarbio skirtumus senosiose ir naujosiose valstybėse narėse;
 • toliau reformuoti ES ekonomiką, užtikrinant didesnį darbo, produktų ir finansų rinkų lankstumą ir viešojo administravimo įstaigų našumą

KOKIE SVARBIAUSI UŽDAVINIAI LAUKIA ATEITYJE?
 


ES politika ir finansavimas gali padėti atgaivinti tiek naujųjų, tiek senųjų valstybių narių ūkį:

 • politika – ES stabilumo ir augimo paktu bei darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategija skatinama atsakingai tvarkyti viešuosius finansus ir vykdyti struktūrines reformas;
 • finansinė parama – struktūriniai ir sanglaudos fondai, Europos investicijų bankas, ES mokėjimų balanso priemonė ir kt.