Navigációs útvonal

A kibővült EU öt éve

Milyen fő előnyökkel járt az unió bővítése?

20/02/2009.


Nemrégiben az Unióhoz a közép-kelet-európai és a mediterrán térségből 12 új ország csatlakozott, többségük (a Cseh Köztársaság, Ciprus, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia) 2004-ben, kettő (Románia és Bulgária) pedig 2007-ben. A bővítés eredményeként:

 • jelentősen emelkedett az életszínvonal az új tagállamokban
 • fellendült a kereskedelem a tagországok között, ezzel az EU versenyképesebbé vált
 • az új tagállamok gazdasága modernizálódott (szolgáltatásokra épülő, tudásalapú gazdasággá kezdett átalakulni)
 • új befektetési lehetőségek nyíltak a régi tagállamok számára, főként a pénzügyi ágazatban
 • megszilárdult az új tagállamok jogi és intézményrendszere (pl. versenyszabályok bevezetése, termékpiacok szabályozása stb.)
 • az Unió strukturális és kohéziós alapjai révén tőke áramlott az új tagállamokba


>> Communication and report


KINEK ÉS HOGYAN SZOLGÁLTA JAVÁT A BŐVÍTÉS?

 • Magánszemélyek

  • az új tagállamokban: magasabb életszínvonal, új munkalehetőségek otthon és külföldön
  • a régi tagállamokban: olcsóbb termékek és szolgáltatások szélesebb választéka

 • Vállalkozások:

  • az új tagállamokban: exportlehetőségek, műszaki-tudományos ismeretek és befektetés beáramlása a régi tagállamokból
  • a régi tagállamokban: befektetés- és exportlehetőségek, a versenyképesség növekedése


MILYEN KIHÍVÁSOK ÁLLNAK AZ UNIÓ ELŐTT?


 • biztosítani kell, hogy a jelenlegi világméretű gazdasági recesszió ne tegye tönkre az eddig elért eredményeket
 • az új tagok gazdaságait teljes mértékben integrálni kell (többek között az EU gazdasági integritásának növelésével)
 • csökkenteni kell a régi és az új tagállamok között a jövedelmek különbségeit
 • folytatni kell az uniós tagállamok gazdaságainak reformját a munkaerő-, termék- és pénzügyi piacok rugalmasabbá tételével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével

HOGYAN NÉZHET SZEMBE AZ EU A KIHÍVÁSOKKAL?
 


Az uniós politikai kezdeményezések és pénzügyi támogatások mind az új, mind a régi tagállamok gazdaságának felélénkítéséhez hozzájárulnak.

 • politikai kezdeményezések: az Unió stabilitási és növekedési paktuma, valamint foglalkoztatási és növekedési stratégiája az államháztartás stabilitását és a strukturális reformokat támogatja.
 • a pénzügyi támogatás forrásai: a strukturális és kohéziós alapok, az Európai Beruházási Bank és az EU fizetési mérleget segítő mechanizmusa.