Sti

Den store udvidelse af EU – fem år senere

Hvad er de vigtigste fordele ved, at flere lande kommer med i EU?

20/02/2009.


Ved den seneste udvidelse fik EU 12 nye medlemslande i Central- og Østeuropa og Middelhavsområdet – med den første bølge i 2004 (Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn) og den anden i 2007 (Bulgarien og Rumænien). Udvidelsen har givet:

 • en langt højere levestandard i de nye medlemslande
 • mere samhandel mellem landene og et mere konkurrencedygtigt EU
 • moderne økonomier i de nye medlemslande (dvs. mere service- og videnbaserede)
 • nye investeringsmuligheder for de gamle medlemslande, specielt i finanssektoren
 • stabile retlige og institutionelle rammer i de nye medlemslande (til at regulere konkurrencen, produktmarkederne osv.)
 • flere investeringer i de nye medlemslande gennem EU's strukturfonde og Samhørighedsfond.


>> Communication and report


HVEM KOMMER DET TIL GAVN OG HVORDAN?

 • Borgerne

  • i de nye medlemslande – højere levestandard, nye jobmuligheder i hjemlandet og udlandet
  • i de gamle medlemslande – adgang til flere og billigere varer og tjenester

 • Virksomhederne

  • i de nye medlemslande – eksportmuligheder, videnoverførsel og investeringer fra de gamle medlemslande
  • i de gamle medlemslande – investerings- og eksportmuligheder, øget konkurrenceevne


HVAD ER DE VIGTIGSTE UDFORDRINGER FREMOVER? 


 • at sikre, at den aktuelle globale recession ikke svækker de opnåede fremskridt
 • at integrere de nye medlemslandes økonomier fuldt ud (bl.a. ved at styrke den økonomiske integration i EU som helhed)
 • at mindske lønforskellene mellem de gamle og de nye medlemslande
 • at gennemføre yderligere reformer af medlemslandenes økonomier, så arbejds-, produkt- og finansmarkederne bliver mere fleksible og de offentlige myndigheder mere effektive

HVORDAN SKAL PROBLEMERNE LØSES?
 


Både de nye og de gamle medlemslande kan få gang i deres økonomier igen gennem EU-initiativer og EU-støtte:

 • initiativer – EU's stabilitets- og vækstpagt og vækst- og beskæftigelsesstrategi baner vej for sunde offentlige finanser og strukturreformer
 • økonomisk støtte – fra strukturfondene og Samhørighedsfonden, Den Europæiske Investeringsbank og EU's betalingsbalancestøtte.