Välkommen till DORIE

Vad är DORIE?

DORIE är en databas för dig som är intresserad av EU:s institutionella frågor. Databasen riktar sig till fackfolk och innehåller en samling av dokument och utdrag ur handlingar som EU-kommissionen har sammanställt för eget bruk. I dokumenten kan du läsa om institutionerna, EU:s beslutsförfarande och regeringskonferenser om ändringar i EU:s olika fördragstexter (även 2002–2003 års konvent).

Vad innehåller databasen?

Här hittar du bland annat EU-institutionernas rättsakter, protokoll från EU-institutionernas och EU-organens möten, pressmeddelanden, artiklar, tal av EU:s ledare och några av kommissionens interna promemorior.

Om din sökning ger resultat, får du information om dokumentet och kan öppna själva texten, förutsatt att den inte är upphovsrättsskyddad.

Språk

Du kan söka på engelska eller franska.

Av historiska skäl finns en stor del av dokumenten, som delvis härrör från EU:s första år, bara på engelska eller franska. En rad dokument finns också på andra språk, men endast ett fåtal finns på alla språk. Om du inte hittar önskad språkversion, kan du försöka att leta i andra databaser, exempelvis EUR-Lex.

Hur söker man i databasen?

 1. På ämne:
  Du kan jämföra EU-organens synpunkter på olika institutionella frågor. Välj ämne i fliken ”Subject”. Ämnena är hierarkiskt ordnade (exempelvis EU Council/voting – decision-making procedure/definition of qualified majority).
 2. På andra kriterier:
  Du kan välja olika kriterier i fliken ”Main fields”: dokumentets titel, typ, datum, upphovsman (exempelvis Commission) eller forum (exempelvis intergovernmental conference, IGC/Amsterdam). Du kan använda flera sökkriterier samtidigt.

Är databasen fullständig?

DORIE är fortfarande under uppbyggnad. En rad dokument finns redan tillgängliga, med det kommer att dröja runt fem år innan samlingen är komplett. Vi lägger i första hand in regeringskonferensernas grundtexter och dokument om följande ämnen:

 • Kommissionen/sammansättning/antal ledamöter
 • Kommissionen/utnämning/nominering/tillsättning
 • Rådet/omröstning – omröstningsförfarande/kvalificerad majoritet
 • Initiativrätt
 • Grundläggande rättigheter/stadgan om de grundläggande rättigheterna
 • Organ
 • Europaparlamentet/roll och befogenheter

Över en miljon sidor måste digitaliseras och granskas innan de kan läggas i databasen. Så snart vi kan kommer vi dessutom att utöka DORIE med nya dokument varje dag.

.