Pozdravljeni na spletišču DORIE

Kaj je DORIE?

Podatkovna zbirka DORIE (DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes) je namenjena strokovni javnosti, ki jo zanimajo evropska institucionalna vprašanja, in omogoča dostop do dokumentarnega gradiva, ki so ga z leti za svoje potrebe pridobile službe Evropske komisije. Zbirka ni izčrpna, vendar vsebuje dokumente in izvlečke dokumentov, ki se nanašajo na institucije in postopek odločanja Evropske unije ter na različne medvladne konference (in na Konvencijo o prihodnosti Evrope 2002–2003), na katerih so pregledali ustanovne pogodbe.

Kakšno gradivo vsebuje zbirka?

Med drugim pravne akte institucij, poročila o sestankih v evropskih institucijah in organih, sporočila za javnost in časopisne članke, govore evropskih voditeljev, pa tudi notranja poročila služb Komisije.

Iskanje omogoča dostop do podatkov o dokumentu in do samega dokumenta, razen pri besedilih, za katera se uporabljajo predpisi o avtorskih pravicah.

Jezik zbirke

Za iskanje lahko uporabite francoščino ali angleščino.

Zaradi zgodovinskih razlogov je veliko dokumentov na voljo samo v francoščini ali angleščini, saj so nekateri še iz časa ustanavljanja Evropske skupnosti. Nekateri dokumenti so večjezični, manjše število besedil pa je na voljo v vseh jezikih Evropske unije. Pri iskanju drugih jezikovnih različic želenega dokumenta lahko uporabite druge podatkovne zbirke, denimo EUR-Lex.

Kako iskati po zbirki?

 1. Iskanje po področju:
  To iskanje vam omogoča, da poiščete stališča različnih evropskih institucij o evropskih institucionalnih vprašanjih. Ta so razvrščena v drevesno zgradbo v zavihku „področja“ (na primer: Svet Unije/glasovanje-postopek odločanja/opredelitev kvalificirane večine).
 2. Druga iskalna merila:
  V zavihku „glavna polja“ lahko izberete več meril: naslov dokumenta, vrsto dokumenta, datum, ime osebe ali institucije, ki je izrazila stališče (na primer: Komisija), kje je avtor izrazil svoje stališče (na primer: medvladna konferenca, medvladna konferenca/Amsterdam). Lahko uporabite več iskalnih meril.

Zbirka je v pripravi

Podatkovno zbirko DORIE še pripravljamo. Nekaj dokumentov je sicer že dostopnih, celotno dokumentarno gradivo pa bo na voljo čez približno pet let. Najprej smo shranili temeljne dokumente v zvezi z medvladnimi konferencami in dokumente, ki zadevajo naslednja področja:

 • Komisija/sestava/število komisarjev;
 • Komisija/potrditev/odobritev/imenovanje Komisije;
 • Svet Unije/glasovanje-postopek odločanja/opredelitev kvalificirane večine);
 • Svet Unije/glasovanje-postopek odločanja/kvalificirana večina);
 • zakonodajna pobuda;
 • temeljne pravice/Listina o temeljnih pravicah;
 • Agencije;
 • Evropski parlament/vloga in pristojnosti.

Dokumentarno gradivo obsega več kot milijon strani starejših dokumentov, ki jih pred vključitvijo v zbirko oštevilčijo in analizirajo. V najkrajšem možnem času se bodo v zbirko DORIE vsak dan shranjevala tudi nova besedila.

.