Witamy na stronach DORIE

Czym jest DORIE?

Baza DORIE – z języka francuskiego: DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes – Dokumentacja i badania na temat funkcjonowania instytucji europejskich – ma na celu udostępnienie określonym odbiorcom, którzy poszukują konkretnych informacji na tematy z tego zakresu, zasobów dokumentacji gromadzonych – na własne potrzeby – przez wiele lat przez służby Komisji Europejskiej. Zasoby te nie stanowią wyczerpującego zbioru, a jedynie zawierają wybór dokumentów i wyciągi z dokumentów dotyczących instytucji i procesu decyzyjnego Unii, a także różnych konferencji międzyrządowych (i Konwentu Europejskiego obradującego w latach 2002–2003), które pociągnęły za sobą zmiany w traktatach założycielskich.

Jakie rodzaje dokumentów można znaleźć w bazie?

W skład tych zbiorów wchodzą m.in. akty prawne instytucji, protokoły posiedzeń instytucji i organów europejskich, komunikaty i artykuły prasowe, przemówienia przywódców europejskich i niektóre wewnętrzne notatki służb Komisji.

Wyszukiwanie umożliwi Państwu dostęp do szczegółowych informacji na temat dokumentu i do samego dokumentu, z wyjątkiem tekstów, do których zastosowanie mają przepisy dotyczące praw autorskich.

Języki wyszukiwania

Wyszukiwanie można prowadzić w języku francuskim lub angielskim.

Ze względów historycznych znaczna część dokumentów w bazie – niektóre z nich powstały na początku istnienia Wspólnoty Europejskiej – jest dostępna tylko w języku francuskim lub angielskim. Niektóre dokumenty istnieją w wielu wersjach językowych, a niewielka część dokumentów w bazie jest dostępna we wszystkich językach urzędowych. W odnalezieniu różnych wersji językowych poszukiwanych dokumentów mogą być pomocne inne bazy danych, m.in. EUR-Lex.

Jakie są sposoby przeszukiwania bazy?

 1. Wyszukiwanie tematyczne:
  Ten rodzaj wyszukiwania pozwala odnaleźć dokumenty przedstawiające poglądy dotyczące instytucji, wyrażone przez poszczególnych europejskich decydentów. Dokumenty te zebrano w zakładce „Tematy”, gdzie pogrupowano je w kategorie i podkategorie (np.: Rada Unii/procedury podejmowania decyzji w drodze głosowania/definicja większości kwalifikowanej).
 2. Inne kryteria wyszukiwania:
  W zakładce „Pola główne” można wybrać różne kryteria wyszukiwania: tytuł dokumentu, rodzaj dokumentu, data, nazwa/nazwisko autora decyzji (np.: Komisja), miejsce sformułowania danego stanowiska (np.: konferencja międzyrządowa, CIG/Amsterdam). Można też łączyć dowolne kryteria wyszukiwania.

Tworzenie bazy

Baza DORIE dopiero powstaje. Pewna liczba dokumentów jest już dostępna, jednak zanim udostępnimy całość naszych zasobów dokumentacyjnych, upłynie zapewnie około pięciu lat. Dokumenty wprowadzane jako pierwsze do bazy to podstawowe teksty dotyczące konferencji międzyrządowych oraz dokumenty na następujące tematy:

 • Komisja/skład/liczba członków,
 • Komisja/wyznaczenie/mianowanie/procedura zatwierdzenia Komisji,
 • Rada Unii/procedury podejmowania decyzji w drodze głosowania/definicja większości kwalifikowanej,
 • Rada Unii/procedury podejmowania decyzji w drodze głosowania/większość kwalifikowana,
 • prawo inicjatywy ustawodawczej,
 • prawa podstawowe/Karta praw podstawowych,
 • agencje,
 • Parlament Europejski/rola i uprawnienia PE.

Zasoby dokumentacyjne zawierają ponad milion stron dokumentów z poprzednich lat, które stopniowo są numerowane i przygotowywane do zamieszczenia w bazie. W miarę możliwości baza DORIE będzie również codziennie powiększana o nowe teksty.

.