Welkom bij DORIE

Wat is DORIE?

DORIE (DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes) is een database voor een gespecialiseerd publiek met belangstelling voor institutionele zaken die toegang biedt tot een archief dat in de loop der jaren door de Europese Commissie voor intern gebruik is opgebouwd. Dit archief is niet compleet: het gaat om een selectie van documenten en samenvattingen van documenten over de instellingen en het besluitvormingsproces van de Unie, alsmede over de intergouvernementele conferenties (met inbegrip van de Europese Conventie van 2002-2003) die aan de oprichtingsverdragen ten grondslag hebben gelegen.

Wat voor documenten vind ik in DORIE?

De database bevat onder meer besluiten van de instellingen, notulen van vergaderingen van de instellingen en andere Europese instanties, persberichten en krantenartikelen, toespraken van Europese leiders en bepaalde interne nota''s van de Commissie.

Uw zoekopdracht levert u inlichtingen over het document en het document zelf (behalve wanneer het auteursrecht dit niet toelaat).

In welke talen?

U kunt zoeken naar documenten in het Engels of in het Frans.

Om historische redenen is een groot deel van de documenten, waarvan sommige teruggaan tot de beginjaren van de Europese Gemeenschap, alleen in het Frans of Engels beschikbaar. Bepaalde documenten zijn meertalig, terwijl een klein deel in alle officiële talen beschikbaar is. U kunt proberen met andere databases, zoals EUR-Lex, een gevonden document in een andere taal te vinden.

Hoe kan ik zoeken?

 1. Thematisch zoeken:
  Bij thematisch zoeken kunt u de standpunten van de verschillende partijen bij het Europese eenwordingsproces in allerlei bestuurlijke kwesties achterhalen. Die zijn onder de tab "Thema's" volgens een boomstructuur geordend (bijv. Raad van de Unie/besluitvormingsprocedure/definitie van gekwalificeerde meerderheid).
 2. Andere zoekmogelijkheden:
  Op het tabblad "Belangrijkste velden", kunt u op meerdere criteria zoeken: documenttitel, soort document, datum, auteursnaam (bijv. Commissie) en platform waarop het standpunt is ingenomen (bijv. intergouvernementele conferentie IGC/Amsterdam). Het is mogelijk verschillende criteria te combineren.

Is DORIE al af?

Nee, DORIE is nog steeds in opbouw. Een deel van de documenten is nu al toegankelijk, maar het zal nog vijf jaar in beslag nemen om al onze archieven online te brengen. In eerst instantie zullen we ons daarbij concentreren op de basisteksten over de intergouvernementele conferenties en documenten over de volgende thema''s:

 • Commissie/samenstelling/aantal leden,
 • Commissie/voordracht/benoeming/investituur,
 • Raad van de Unie/besluitvormingsprocedure/definitie van gekwalificeerde meerderheid,
 • Raad van de Unie/besluitvormingsprocedure/gekwalificeerde meerderheid,
 • Initiatiefrecht,
 • Grondrechten/Handvest van de grondrechten,
 • Agentschappen,
 • Europees Parlement/rol en bevoegdheden.

Uiteindelijk zal de database meer dan één miljoen pagina's oude documenten tellen. Die worden nu geleidelijk gescand en geanalyseerd zodat ze in de database kunnen worden opgenomen. Zodra mogelijk zullen ook dagelijks nieuwe documenten aan de database worden toegevoegd.

.