Sveicināti!

Kas ir DORIE?

DORIE (akronīms franču valodā DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes) ir datu bāze, kas piedāvā speciālistiem Komisijas dienestu gadu gaitā uzkrāto darba dokumentu krājumu. Šis krājums nav izsmeļošs, bet tajā ir dokumenti un dokumentu fragmenti, kas attiecas uz institucionālajiem jautājumiem un lēmumu pieņemšanas procesu ES, kā arī dažādām starpvaldību konferencēm (ieskaitot 2002.-2003. gada Konventu), pēc kurām izdarīja grozījumus dibināšanas līgumos.

Kāda veida dokumentus var atrast bāzē DORIE?

ES institūciju pieņemtus tiesību aktus, ES institūciju un iestāžu sanāksmju protokolus, paziņojumus presei, Eiropas līderu runas, iekšējos Komisijas darba dokumentus un piezīmes un citus dokumentus.

Meklēšanas rezultāts būs informācijas lapa par katru dokumentu, kā arī pats dokuments, izņemot tekstus, uz ko attiecas autortiesību noteikumi.

Datu bāzes DORIE valodas

Meklēšanu var veikt franču vai angļu valodā.

Vēsturisku iemeslu dēļ daudzi dokumenti (no kuriem daži datējami ar Eiropas Kopienas pirmsākumiem) ir pieejami tikai šajās divās valodās. Daži dokumenti ir pieejami arī citās valodās, un pavisam neliels skaits dokumentu ir pieejami visās valodās. Ja jums ir vajadzīgs kāda dokumenta tulkojums kādā konkrētā valodā, iespējams, atradīsit to citā ES datu bāzē, piemēram, EUR-Lex.

Kā var veikt meklēšanu datu bāzē DORIE?

 1. Pēc temata
  Datu bāzi varat izmantot, lai salīdzinātu dažādu Eiropas lēmējinstanču pieņemtās nostājas atsevišķos institucionālos jautājumos. Klikšķiniet uz cilnes "Temati", lai pārlūkotu kokstruktūras direktoriju, kur uzskaitīti šie jautājumi (piemēram, ES Padome/ balsošanas - lēmumpieņemšanas procedūra/ kvalificētā balsu vairākuma definīcija).
 2. Pēc citiem meklēšanas kritērijiem
  Lai veiktu meklēšanu, izmantojot dažādus kritērijus, klikšķiniet uz cilnes "Galvenie lauki"; dokumenta nosaukums, veids, datums, lēmuma pieņēmējas personas/organizācijas vārds (piemēram, Komisija), pasākums, kurā lēmuma autors uzstājies (piemēram, starpvaldību konference, SVK/Amsterdama). Varat kombinēt dažādus meklēšanas kritērijus.

Vai datu bāze DORIE ir pabeigta?

Datu bāzi pastāvīgi papildina. Daudzi dokumenti jau ir pieejami, tomēr būs vajadzīgi aptuveni pieci gadi, lai tajā iekļautu visus dokumentu krājumus. Datu bāzē prioritāri iekļauj galvenos starpvaldību konferenču tekstus un dokumentus par šādiem tematiem:

 • Komisija/sastāvs, locekļu skaits,
 • Komisija/Komisijas izraudzīšana/iecelšana/apstiprināšana,
 • ES Padome/ balsošanas - lēmumpieņemšanas procedūra/ kvalificētā balsu vairākuma definīcija,
 • ES Padome/ balsošanas - lēmumpieņemšanas procedūra/ kvalificētais balsu vairākums,
 • likumdošanas iniciatīvas tiesības,
 • pamattiesības/Pamattiesību harta,
 • aģentūras,
 • Eiropas Parlaments/EP uzdevums un pilnvaras.

Ir jāizanalizē un ciparu formātā jāpārveido vairāk nekā miljons dokumentālo materiālu lapu, un tikai tad tos var ievietot datu bāzē. Tiklīdz tas būs iespējams, datu bāzi katru dienu papildināsim ar jauniem tekstiem.

.