DORIE

Kas yra DORIE?

DORIE (pranc. „DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes“) yra duomenų bazė, per kurią ES instituciniais klausimais besidomintys piliečiai gali susipažinti su Europos Komisijos tarnybų dokumentais. Ši duomenų bazė nėra išsami. Į ją įtraukti dokumentai ir dokumentų ištraukos, susijusios su ES institucijų veikla, ES sprendimų priėmimo tvarka ir įvairiomis tarpvyriausybinėmis konferencijomis (taip pat 2002–2003 m. Konventu), kuriose buvo peržiūrėtos EB steigiamosios sutartys.

Kokių rūšių dokumentų galima rasti šioje duomenų bazėje?

Šioje duomenų bazėje galima rasti teisės aktų, ES institucijų ir kitų įstaigų posėdžių protokolų, pranešimų spaudai, spaudos straipsnių, Europos Sąjungos vadovų kalbų, Komisijos tarnybų vidaus dokumentų ir kt.

Atlikus paiešką galima susipažinti su ieškomo dokumento informaciniu lapu ir, jei dokumentas nesaugomas autoriaus teisėmis, pačiu dokumentu.

Duomenų bazės kalbos

Paiešką galima atlikti prancūzų arba anglų kalba.

Dėl istorinių priežasčių didelę dalį dokumentų (kai kurie jų yra iš Europos bendrijos steigimo laikų) galima gauti tik prancūzų arba anglų kalbomis. Kai kurie dokumentai pateikiami keliomis kalbomis, ir tik maža jų dalis išversta į visas kalbas. Reikiamus dokumentus kitomis kalbomis galima rasti kitose duomenų bazėse, pvz., EUR-Lex.

Kaip naudotis duomenų baze?

 1. Paieška pagal temas
  Naudojantis šiuo paieškos kriterijumi galima susipažinti su ES veikėjų pozicijomis įvairiais instituciniais klausimais, kurie pateikti skyrelyje „Temos“ ir yra hierarchiškai suskirstyti (pvz., Europos Sąjungos Taryba/balsavimas – sprendimų priėmimo procedūra/kvalifikuotos daugumos apibrėžtis).
 2. Kiti paieškos kriterijai
  Skyrelyje „Pagrindinės sritys“ galite pasirinkti ir derinti keletą kriterijų: dokumento pavadinimą, dokumento tipą, dokumento datą, pozicijos autoriaus vardą ir pavardę (pvz., Komisija), pozicijos paskelbimo vietą (pvz., tarpvyriausybinė konferencija, TVK/Amsterdamas).

Duomenų bazė tebekuriama

Duomenų bazė DORIE tebekuriama. Visais mūsų dokumentų fondais bus galima naudotis maždaug po penkerių metų. Pirmiausia į DORIE įtraukiami tie dokumentai, kurie yra susiję su tarpvyriausybinėmis konferencijomis ir šiomis temomis:

 • Komisija/sudėtis/narių skaičius,
 • Komisija/kandidatų iškėlimas/skyrimas/tvirtinimas,
 • Europos Sąjungos Taryba/balsavimas – sprendimų priėmimo procedūra/kvalifikuotos daugumos apibrėžtis,
 • Europos Sąjungos Taryba/balsavimas – sprendimų priėmimo procedūra/kvalifikuota dauguma,
 • teisės aktų leidimo iniciatyvos teisė,
 • pagrindinės teisės/Pagrindinių teisių chartija,
 • agentūros,
 • Europos Parlamentas/EP vaidmuo ir galios.

Dokumentų fonduose yra daugiau kaip milijonas puslapių dokumentų, kurie pamažu perkeliami į skaitmeninį formatą ir analizuojami, o po to įtraukiami į duomenų bazę. Kai tik bus galima, į DORIE kasdien bus įtraukiami ir nauji dokumentai.

.