Fáilte chuig DORIE

Cad is DORIE ann?

Is cuspóir don bhunachar DORIE (DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes) foinse cáipéisí a rinne seirbhísí an Choimisiúin Eorpaigh tríd na blianta a oscailt do phobal nach saineolaithe iad. Ní foinse chuimsitheach atá i gceist, ach rogha cáipéisí a bhaineann leis na forais is le próiseas cinnteoireachta an AE is na gcomhdhálacha éagsúla idir-rialtasach (agus le Coinbhinsiún 2002-2003) roimh leasú na gconarthaí a bhunaigh an tAontas.

Cén cinéal cáipéisí a thig liom a fháil sa bhunachar?

Cuimsíonn siad ionstraimí na bhforas, miontuairiscí cruinnithe na bhforas is na gcomhlachtaí eorpacha, altanna is preas-eisiúintí, óráidí na gceannairí Eorpacha agus nótaí inmhéanacha áirithe ó sheirbhísí an Choimisiúin.

Tabharfaidh do chuardach rochtain duit ar thaifead tuairisciúil na cáipéise nó ar an gcáipéis féin mura téacs faoi chearta údair é.

Teangacha an bhunachair sonraí

Féadrfaidh tú an cuardach a dhéanamh trí mheán na Fraincise nó trí mheán an Bhéarla.

Ar chúiseanna staire, níl fáil ar chuid mhór cáipéisí, ina measc cinn a bhaineann le tús na gComhphobal Eorpach, ach as Fraincis nó as Béarla. roinnt cáipéisí ilteangach agus tá beagán téacsanna ar fáil sna teangacha uile. le bunachair sonraí eile, mar EUR-Lex cabhrú leat teacht i dteangacha eile ar leaganacha de na cáipéisí a nocht do chuardach.

Conas an bunachar a cheistiú?

 1. Cuardach faoi théamaí:
  Cuireann an cineál cuardaigh seo ar do chumas teacht ar sheasaimh na ngníomhairí Eorpacha faoi théamaí éagsúla na bhforas Liostaíodh iadsan faoin táb "Téamaí", i bhfoirm rangúcháin de réir crainn (mar shampla: Comhairle an Aontais > nós imeachta vóta do chinneadh > sainmhíniú an tromlaigh cháilithe).
 2. Critéir eile cuardaigh:
  Faoin táb "Príomhghoirt", tig leat critéir éagsúla a roghnú: teideal na cáipéise, cineál na cáipéise, dáta, ainm an údair a thóg an seasamh (mar shampla: Commission), áit inar labhair an t-údar (mar shampla: Comhdháil idir-rialtasach, CIR/Anstardam). Is féidir cuid mhaith critéar a úsáid.

Uirlis á tógáil

Tá bunachar DORIE á togáil faoi láthair. Tá líon áirithe cáipéisí ar fáil cheana féin, ach ní mór thart ar chúig bliana sula mbeidh teacht ar ár gciste cáipéisí. I dtús báire códaítear buncháipéisí a bhaineann le comhdhálacha idir-rialtasacha agus cáipéisí faoi na téamaí seo a leanas:

 • Comisiúin/comhdhéanamh/líon na gcomhaltaí,
 • Comisiúin/sonrú/ainmníocht/deimhniú an Choimisiúin
 • Comhairle an Aontais > nós imeachta vóta do chinneadh > sainmhíniú an tromlaigh cháilithe,
 • mar shampla: Comhairle an Aontais > nós imeachta vóta do chinneadh > sainmhíniú an tromlaigh cháilithe
 • Ceart reachtaíochta um thionscnamh,
 • Cearta bunúsacha/Chart um Chearta Bunúsacha,
 • Gníomhaíochtaí,
 • Paralaimint na hEorpa/ról agus cumhachtaí an PE

Tá níos mó ná milliún leathanach de dhoicméad sa chiste cáispéisí atá á uimhriú agus á anailísiú de réir a chéile chun iad a chur leis an mbunachar. Chomh luath agus is féidir, cuirfear na doiciméid is dearnaí ar fáil ar DORIE go laethúil.

.